Během třetí červnové soboty posloužila táborová základna Royal Rangers (RR) v Hostěnicích již tradičně jako místo konání Sborového dne evangelikální křesťanské církve Slovo života (SŽ) Brno. Jde o neformální setkání členů a příznivců brněnského sboru této církve, naplněné zábavou, sportem, soutěžemi a dobrým jídlem i pitím. A právě hostěnická základna, ležící v krásné krajině na hranici Moravského krasu v jihozápadní části Drahanské vrchoviny, poskytuje této akci solidní zázemí již po několik let.

Sborový den SŽ Brno 2018: sobota 16. 6. 2018 Hostěnice

Předehrou k akci se stala rovněž tradiční předtáborová porada vedoucích 24. Přední hlídky RR. Během několika hodin jsme stihli probrat vše podstatné, byť se složení účastníků porady průběžně měnilo. Pak už se přiblížil začátek Sborového dne a my se rozešli k plnění úkolů. Přemek zajišťoval technické zázemí akce, Simka občerstvení, Lenka s Jožkou zdravotnickou službu apod.

Prvním bodem programu se stal křest vodou. Zájemců o tento klíčový křesťanský akt bylo hned sedm a jejich ponoření do mobilního bazénu zajistili pastoři SŽ Brno Michal Vaněk a Jirka Němec. Byla to velká sláva a zdálo se, že i Hospodin nad nimi rozjasnil svou tvář, jelikož původně zatažené a chladné nebe se před začátkem Sborového dne rozzářilo a prohřálo slunečními paprsky.

Dále Sborový den pokračoval různými aktivitami. Několik desítek přítomných dětí hledalo pod dohledem Jirky Němce poklad ukrytý na základně, Michal Vaněk vedl zápas ve fotbálku, manželé Krupičkovi si připravili kvízovou soutěž pro další manželské páry a k dispozici bylo i volejbalové hřiště a střelnice. Kdo chtěl, mohl sportovat, kdo nechtěl, mohl si povídat nebo opékat dobroty na ohni. Byl to velmi příjemný čas a některá setkání po letech byla až překvapivá.

I v letošním roce tak můžeme Sborový den považovat za velice povedený. To platí rovněž pro zdravotnickou stránku akce. Během pěti hodin služby jsme totiž, navzdory všemožným pohybovým aktivitám, pracovním úkonům či provozu u otevřeného ohně, museli řešit pouze jedno přisáté klíště. Bohu díky.

Josef Jan Kovář – Jožka
zdravotník sborového dne 2018

Předchozí ročníky

Zápis ze Sborového dne 2017 v Hostěnicích zde.
Zápis ze Sborového dne 2016 v Hostěnicích zde.
Zápis ze Sborového dne 2015 v Hostěnicích zde.
Zápis ze Sborového dne 2014 v Hostěnicích zde.