Všichni vedoucí 24. Přední hlídky Royal Rangers pracují s dětmi ve svém volném čase, jako dobrovolníci a bez nároku na odměnu.

Velitel oddílu je nositelem vyznamenání Medal of Excellence (ocenění za mimořádnou věrnost ve službě Přední hlídky) udělovaného Národní radou RR v ČR velitelům oddílů za věrnou službu na vedoucí pozici déle než 10 let a se zárukou stabilní a kvalitní služby dětem. Z titulu své funkce je velitel oddílu také členem Krajské rady RR Jihomoravského kraje. Další naši vedoucí se podílejí či se v minulosti podíleli na celostátních aktivitách pro Národní radu RR v ČR (např. členství v Revizní komisi).

Vedoucí 24. PH pro školní rok 2023/2024

Velitel oddílu: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek

Ekonom oddílu: Ing. Simona Kavalcová – Simka

Webeditor: Tadeáš Hořák

Vedoucí:

Anna Studénková

Veronika Studénková

Štěpán Studénka

Tadeáš Hořák

Veronika Fialová (momentálně na misii v Anglii)

Aneta Bílková

Pavel Novotný

Individuální kvalifikace vedoucích

Přemysl Kavalec – Přemek

nositel Medal of Excellence (udělena 5. 10. 2013)

vedoucí v Royal Rangers 24 let (od roku 1999)

absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 4. 7. 1999)

absolvent NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)

absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)

absolvent „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2003, rkv. 6. 6. 2021).

Simona Kavalcová – Simka

vedoucí v Royal Rangers 24 let (od roku 1999)

členka Revizní komise Národní rady RR v ČR (od 12. 4. 2014)

absolventka Ekonomicko-správní fakulty MU, obor Veřejná ekonomika a správa (14. 6. 2012)

absolventka NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 9. 7. 2000)

absolventka NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)

absolventka „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)

absolventka „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2013, rekvalifikace z 28. 2. 2022)

Veronika Studénková

absolventka „Diplomovaný zdravotnický záchranář“ (v roce 2019)

absolventka NVT 1

absolventka NVT – Junior

absolventka „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 20. 3. 2022)

Tadeáš Hořák

absolvent NVT – Junior

absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z roku 2019)

absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 20. 3. 2022)

Štěpán Studénka

absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z roku 2021)

absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 20. 3. 2022)

Anna Studénková

absolventka NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z roku 2021)

absolventka „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 20. 3. 2022)

Veronika Fialová

absolventka NVT – Junior

Aneta Bílková

absolventka NVT – Junior

Pavel Novotný

absolvent NVT 1