Jsme mezinárodní nezisková organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst v samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu, kteří si budou vážit a dále rozvíjet dědictví našich předků a chránit přírodní i kulturní poklady naší vlasti.

Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí jako jsou návštěvy koncertů, divadelních a filmových představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.

Royal Rangers v České republice pracuje jako Občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16. dubna 1996 pod číslem II/s-OS/1-29 754/96-R. Royal Rangers v ČR je členem České rady dětí a mládeže. RR v ČR je dále členem evropského sdružení Royal Rangers Europe a celosvětového sdružení Royal Rangers International.

Jsme držitelé titulu “Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Titul je formou státní garance kvality činnosti uznané organizace a udělení titulu je morálním oceněním činnosti nestátních neziskových organizací. RR v ČR obdržel toto ocenění již v letech 2007-2010.

Celostátní statistika za rok 2021

Celkem 1575 registrovaných členů, z toho 437 dospělých vedoucích.

Celkem 49 táborů pro 2 174 účastníků.

Celkem 140 víkendovek pro 2 431 účastníků a 118 jednodenních akcí pro 3 364 účastníků.

Celostátní statistika za rok 2013

Celkem 1 225 registrovaných členů, z toho 265 dospělých vedoucích.

Celkem 51 táborů pro 1 915 účastníků.

Celkem 195 víkendovek pro 3 604 účastníků a 202 jednodenních akcí pro 4 649 účastníků.

Celkem 2 263 schůzek (více než 6 schůzek denně)

Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 12 112 432 Kč.

Všichni vedoucí pracují s dětmi jako dobrovolníci bez nároku na odměnu. Všechny získané finanční prostředky jsou využívány výhradně ve prospěch dětí.

Celostátní statistika za rok 2012

Celkem 1 125 registrovaných členů, z toho 255 dospělých vedoucích.

Celkem 45 táborů pro 1 385 účastníků.

Celkem 166 víkendovek pro 2 422 účastníků a 184 jednodenních akcí pro 4 081 účastníků.

Celkem 1 583 schůzek (více než 4 schůzky denně)

Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 12 104 911 Kč.

Celostátní statistika za rok 2011

Celkem 1 105 registrovaných členů, z toho 256 dospělých vedoucích.

Celkem 37 táborů pro 1 103 účastníků.

Celkem 178 víkendovek pro 1 973 účastníků a 156 jednodenních akcí pro 2 388 účastníků.

Celkem 1 550 schůzek (více než 4 schůzky denně)

Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 11 070 876 Kč.

Celostátní statistika za rok 2010

Celkem 1 035 registrovaných členů, z toho 246 dospělých vedoucích.

Celkem 37 táborů pro 1 202 účastníků.

Celkem 151 víkendovek pro 1 828 účastníků a 134 jednodenních akcí pro 2 400 účastníků.

Celkem 1 599 schůzek (více než 4 schůzky denně)

Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 8 937 760 Kč.

S pomocí 246 dobrovolníků, kteří obětavě pracují ve sdružení jako vedoucí, se nám podařilo v roce 2010 zorganizovat kromě pravidelné činnosti desítky víkendovek a táborů, na kterých se účastníci učili intenzivní a prožitkovou formou základním a pozitivním návykům, nezbytným pro plnohodnotný život a rozvoj osobnosti.

Celostátní statistika za rok 2009

Celkem 34 táborů pro 1 221 účastníků.

Celkem 161 víkendovek pro 1 974 účastníků a 129 jednodenních akcí pro 1 614 účastníků.

Celkem 1 456 schůzek (téměř 4 schůzky denně)

Celkové výdaje všech oddílů (Předních hlídek) činily 7 747 302 Kč.

Za těmito čísly se ale především skrývají hodiny dobrovolnické práce našich vedoucích. Patři jím určitě díky za jejich obětavou a nezištnou práci, kdy na úkor svých rodin a osobního volna s obrovským nasazením pracují s dětmi. Děkujeme.

(Zdroj: Národní rada RR v ČR)