Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 ve 24. Přední hlídce Royal Rangers bylo naplánováno na první zářijovou sobotu. Akci velela Simka Kavalcová a měla se odehrát na Stránské skále ve východní části města Brna. Program sliboval zajímavé zážitky a informace od meteorologů ohledně sobotního počasí zněly povzbudivě, a tak jsme se těšili už mnoho dní dopředu.

Zahajovák na Stránské skále: sobota 3. 9. 2016 Brno

Zahajovak-2016

V sobotu ráno jsme se shromáždili před vestibulem hlavního vlakového nádraží v Brně. Meteorologové tentokrát nelhali, bylo krásné pozdně letní ráno, a tak se hodily pokrývky hlavy, opalovací krémy a dostatek pití. Velitelka akce Simka následně vedla k „šalině“ č. 10 Jožku s Danielkem a dále Danielku, Elišku, Sárinku a Matýska. Naše výprava budila pozornost některých kolemjdoucích, kteří si nás zvědavě prohlíželi ve snaze zjistit, jestli skutečně tvoříme rodinu s pěti dětmi. K úpatí Stránské skály jsme cestovali zdarma díky Jožkově roční „šalinkartě“ (tj. druhý dospělý a tři děti navíc o víkendech a svátcích zdarma). Třešničkou na dortu byla jízda krásně zrenovovanou historickou „šalinou“ ČKD Tatra T3 č. 1525. Buď požehnán Dopravní podnik města Brna!

Lezeme si…

Se zbytkem výpravy jsme se shledali přímo pod vrcholem Stránské skály, která je významnou přírodní i archeologickou lokalitou. Na místě vybraném k základnímu horolezeckému výcviku našich ratolestí nás již vyhlíželi Přemek a MiHor s Aničkou, Amálkou, Haničkou, Míšou a Kubíkem (plus dvěma psy). Celkem nás tedy bylo 10 dětí a čtyři vedoucí, přičemž posléze se objevil ještě Jožkův kolega a kamarád Tomáš. Náplní následujících hodin bylo nejprve opakování základních uzlů z letního tábora i z jarních schůzek a poté již výstup na stěnu vápencového lomu tzv. „na udici“. Někomu to šlo lépe, někomu hůře, ale nakonec si to zkusili všichni věkově způsobilí účastníci. Dlužno ještě dodat, že možnosti lezení na Stránské skále byly řádně konzultovány s lidmi ze Správy CHKO Moravský kras, která má ochranu této lokality na starosti.

Plazíme se…

Poté, co jsme se nasytili lezení, jsme sbalili výstroj a přesunuli se níže do severozápadní části Stránské skály. Tam jsme nejprve nahlédli do jednoho úseku štol, které končily nízkými krasovými jeskyněmi, tzv. „plazivkami“. Následoval přesun níže, kde jsme prolezli spodní labyrint štol včetně dalších plazivek a prohlédli si zvenčí i protiatomový kryt z dob studené války. Zdejší podzemní komplex má komplikovanou historii, kdy na jeskyně využívané v pravěku navázali za 2. světové války nacisté hloubením štol pro plánovanou podzemní továrnu na výrobu součástek do leteckých motorů. Část areálu potom přestavěli komunisté na již zmíněný kryt. Areál je dnes z větší části volně přístupný a dosti zdevastovaný, byť jeho stav není zdaleka tak strašný, jako tomu bývalo dříve. Venku před vchody do podzemí jsme se potom převlékli zpět do čistého a vyrazili k domovu. Příjemnou tečkou pro technické typy z naší expedice byla přítomnost další retro-šaliny brněnského dopravního podniku ČKD Tatra K2 č. 1123/II, a to dokonce v podobě svatební tramvaje! V průběhu našeho lezení se totiž na vrcholu Stránské skály odehrál svatební obřad jistých novomanželů Kocourkových.

Závěrem

Zahajovací akce školního roku 2016/2017 se nám velice líbila. Počasí nám přálo a nikomu se nestalo nic vážného (kromě pár odřenin Aničky, která spadla před vchodem do jedné ze štol). Díky Bohu za to! Stránskou skálu můžeme rozhodně doporučit k příjemné víkendové procházce, ovšem s určitými limity. Jednak se jedná o místy náročný až nebezpečný terén a chodit mimo cesty se tak nemusí vyplatit. Smutnou skutečností je rovněž výskyt odpadků, byť my se chovali podle starého skautského pravidla „zanechej po sobě místo ve stavu stejném nebo lepším, než když jsi na ně přišel“. A dále, z mnoha setkání se spoluobčany jsme na Stránské skále dvakrát narazili i na osoby, které této lokalitě v minulosti dělaly špatnou pověst. Proto je dobré nezapomínat ani na další bezpečnostní pravidla a zvláště v okolí podzemních prostor, kde je navíc v letních měsících hustá vegetace, nechodit sami či nevybavení. Stránská skála má značný turistický potenciál, ale dohled bezpečnostních, případně ozbrojených složek státu je v těchto místech zřejmě stále žádoucí.

Josef Jan Kovář – Jožka

Zahajovak-RR_2016-2017

Organizační tým Zahajováku 2016

Velitel akce: Simona Kavalcová – Simka
Vedoucí-zdravotník: Přemysl Kavalec – Přemek
Vedoucí: Michal Horčica – MiHor, Josef Jan Kovář – Jožka, Tomáš Klečka – Tom.

Další informace

Komentovaná fotogalerie z akce ke shlédnutí zde.

Předchozí ročník

Zápis ze Zahajováku 2014 v Oslavanech zde.