Náš oddíl pořádá letní tábory každoročně již od svého vzniku v roce 1999. Od roku 2007 organizujeme tyto akce na základně v Hostěnicích ležící na hranici Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. V roce 2015 na tomto místě proběhl náš jubilejní desátý letní tábor, a to na motivy díla anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena:

Kdysi dávno, za šťastnějších časů Středozemě, jsme my hobiti žili šťastně a spokojeně na úrodných březích Velké řeky, které lidé říkali Anduina. V té zemi čněly na západě mohutné Mlžné hory, na východě pak nekonečný Velký zelený hvozd. Kraj to byl překrásný, obzvláště pole kvetoucích kosatců přímo u řeky. Velcí lidé, trpaslíci ani elfové si nás nevšímali, a my si nevšímali jich. Jednoho dne však ten krásný čas skončil…

Tábor „Hobit“: 12. – 19. 7. 2015 Hostěnice

Tabor-2015

První informace o našem letošním hobitím táboře získali již v červenci 2014 účastníci středověkého tábora „Kdož jsú Boží bojovníci“, kteří při odjezdu domů obdrželi letáček s pozvánkou. Od srpna 2014 pak byly na oddílových internetových stránkách i na Facebooku zveřejněny přihlášky a další nezbytné dokumenty k táboru. Tým vedoucích se od března 2015 pravidelně scházel na táborové základně v Hostěnicích a připravoval jak program tábora, tak potřebné materiálové zajištění. A vůbec poprvé byla v červnu 2015 zorganizována i informační schůzka pro rodiče přihlášených účastníků. Poslední přípravná porada proběhla spolu s výstavbou tábora den před jeho zahájením. Společnému pootevření brány do imaginárního světa Tolkienovy Středozemě tak již nic nestálo v cestě…

Den 1.: neděle 12. července 2015

V neděli po obědě přijíždí do Hostěnic, které se nyní jmenují Hobitín, celkem 26 odvážlivců ve věku 5-14 let. Nově příchozí hobiti jsou přivítáni starousedlíky a rozděleni do tří slavných hobitích rodů: Pytlíků, Bralů a Brandorádů. Po ubytování a dalších zahajovacích procedurách probíhá utužování pospolitosti – jednak formou batikování rodových triček, jednak formou seznamovacích her. Tyto aktivity jsou ukončeny až večeří, kterou všechny tři rody tráví (či spíše teprve konzumují) ve vlastních polních kuchyních. Následně se naši hobiti dozvídají, co se vlastně děje kolem. V temném a chladném podzemí, za mihotavého světla lamp, se před jejich očima odehrává velký a ponurý příběh ze Třetího věku Středozemě. Příběh o útěku hobitů před Stínem a jejich příchodu do země Eriador. Příběh o vzestupu hrůzného černokněžného království Angmar a o zoufalých bojích lidských králů s ním. Příběh o tom, jak tato válka, byť nakonec vítězná, vedla ke konci mnoha vznešených a krásných věcí v Eriadoru. Před našimi hobity nyní leží první úkol: zjistit osud jejich lučištníků, kteří se nevrátili z války s Angmarem. U úvodního táborového ohně je potom hobitům rozdán jejich táborový deník s písněmi, mapami Středozemě a dalšími důležitými informacemi. Ztišení je věnováno tématu šíření evangelia – po vzoru autora Hobita a Pána prstenů, J. R. R. Tolkiena, který jako zbožný křesťan přivedl k víře v Boha svého přítele a kolegu z oxfordské univerzity, C. S. Lewise. Ten po svém obrácení napsal mimo jiné i oblíbené Letopisy Narnie. První den je ukončen večerkou, po níž velitel tábora čte našim hobitům na dobrou noc z první kapitoly knihy „Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky“.

Tabor-2015_den-01

Den 2.: pondělí 13. července 2015

Brzy ráno ožívá Hobitín čilým ruchem. Chystá se veliká výprava po stopách ztracených lučištníků. Ty naznačují možnost jejich výskytu někde v Soumračných vrších. K tak daleké cestě je ovšem nutné získat rychlejší dopravní prostředek, než jsou chlupaté hobití nožky. Díky šlechetnosti gondorských rytířů, kteří se účastnili závěru války s Angmarem, můžeme využít jejich mocných ořů (neboli autobusů a vlaků IDS JmK). Na cestu vyrážíme včas, ale pak se přihodí nečekaná věc. Vázneme totiž v pondělní ranní zácpě brněnských ulic a výsledných 40 minut zpoždění znamená, že se pečlivě připravený itinerář naší výpravy hroutí jak domeček z karet. Royal Rangers jsou však připravení na cokoliv, a tak během cesty operativně plánujeme náhradní trasu za využití jiných vlakových a busových spojů. V Blansku tedy přestupujeme na bus č. 226 do Skalního mlýna, kde se nedaleko nacházejí Soumračné vrchy a jezero pod nimi. Šifra nalezená u jedné z jeskyní nás vede dál do nitra Eriadoru, na Valy mrtvých. Ještě před rokem zde stála veliká pevnost Fornost Erain, Královská Severka, a právě sem, do poslední zoufalé bitvy arthedainského království s Angmarem, byli posláni i naši ztracení lučištníci. Důkladné prohledávání trosek (hradu Blansek) přináší nové důležité stopy. Naším dalším cílem se nyní stává Hůrecko. Po usilovném pochodu Pustým žlebem a údolím Punkvy dorážíme do Hůrky (neboli základny „Pod Vlčí skalou“ 42. Přední hlídky Ostrava). A navzdory improvizované trase jsme tu přesně na čas. Bohu díky! Stavíme stanové městečko, večeříme a po nezbytném čtení z Hobita jdeme spát.

Tabor-2015_den-02

Den 3.: úterý 14. července 2015

Ráno zjišťujeme, že naši hobiti byli po včerejším šestnáctikilometrovém pochodu tak uondaní, že si většinou ani nevšimli noční bojové hry ostravských RR v okolí našich stanů. Po dobré snídani navazujeme přátelství s Hůreckými, které bylo neblahými událostmi závěru války s Angmarem zpřetrháno. Naši lučištníci žel zůstávají nezvěstnými, avšak obnova styků s Hůrkou je důležitým počinem pro zvýšení obranyschopnosti celého Kraje. Po slavnosti nastupujeme na cestu domů. Ta ani tentokrát není jednoduchá. Ze Sloupu cestujeme do Rájce-Jestřebí, kde přestupujeme na vlak do Brna-Židenic. Tam obsazujeme polovinu autobusu č. 201 do Ochoze. Obezřetnost je během našeho návratu stále na místě, neboť i když byl Angmar na hlavu poražen, do našich myslí padá stín neblahého osudu nedalekého Tyrn Gorthad. Kdysi krásné sídlo cardolanských králů je nyní v troskách a tamní královské mohyly dokonce obsadili strašliví duchové. Tato místa tedy obcházíme oklikou a za naprosté tichosti. Po devíti kilometrech denního pochodu pak konečně dorážíme domů do Hobitína. Znovu se ukazuje, že našim udatným hobitům stačí jen krátký odpočinek. Shromažďujeme se tedy u ohniště, učíme se táborovou hymnu a na mapách si ukazujeme naše putování. Ke spánku uléháme opět za poutavého líčení dobrodružství Bilba Pytlíka z knihy „Hobit“.

Tabor-2015_den-03

Den 4.: středa 15. července 2015

Naše výprava ukázala nezbytnost lepšího zajištění východních hranic Kraje. Proto se rozhodujeme obsadit východní břeh řeky Brandyvíny a vybudovat tam předsunutou hobití kolonii. Dobytí vodního toku plánujeme provést na koupališti v sousední obci Mokrá-Horákov, ale počasí je proti. Již podruhé tak musíme výrazně měnit táborový program. Zklamání hobitů z odvolání návštěvy koupaliště je nezměrné a příliš je neumenší ani tvorba rodových znaků v jejich kuchyňkách. Žal se nakonec rozpouští až v činnosti tuze hobity milované, kterou je samozřejmě příprava pokrmů a jejich následná konzumace. Naše hobiťata jsou v tomto umění cvičena od útlého věku, a tudíž si část táborové stravy bez větších problémů připravují sama. Po obědě je zahájen výcvik Pomezných a Krajníků, tedy místní a pohraniční hobití policie. Odpoledne se počasí umoudřuje, a tak je přeci jen realizováno dobytí východního břehu Brandyvíny. Hlavním soupeřem našich hobitů se ovšem nestává voda, ale tajemný Starý hvozd. Porážky zlých oživlých stromů a vytvoření nové hobití kolonie, Rádovska, se pak dočkáváme až po nezměrném úsilí a nemalých obětech. A nakonec dochází i na tu vodu… Vítězství slavíme zaslouženou zábavou. Ti nejtvrdší hobiti hrají americký fotbal, většina provozuje oblíbenou hru ringo a ti nejvíce vyčerpaní jedinci zápolí v různých stolních hrách či jen tak odpočívají. Na večerním nástupu jsou potom vyznamenáni první dva Pomezní. Mimochodem, oba dva pocházejí z rodu Pytlíků.

Tabor-2015_den-04

Den 5.: čtvrtek 16. července 2015

Začíná jít do tuhého. Do Eriadoru se blíží veliká zima, a tak je nutné se na ni dobře připravit. Naše hobití rody mezi sebou soutěží v přípravě vzorových ohnišť a plní úkoly v rámci práce s ohněm. Současně pokračuje výcvik Krajníků a Pomezných, kteří mohou být záhy velice zapotřebí. Je rovněž nutno získat zásoby potravin a kožichů, aby bylo možné Velkou zimu přežít. Naši hobiti tak jsou nuceni při shánění pomoci putovat po celém Eriadoru, od trpasličího Belegostu na západě až po elfskou Roklinku na východě. Zima však přichází rychle a s ní i smečky velikých zlých vlků, tedy Vrrků. A hobiti jsou navzdory vší své statečnosti brzy v beznadějném postavení. V poslední chvíli, kdy Vrrci zuřivě útočí i uvnitř Kraje, se objevuje nečekaná pomoc. Na překvapené Vrrky letí ohnivé koule a vzápětí se zablesknou tasené čepele. Přichází čaroděj Gandalf doprovázený tajemnými Hraničáři. Obrovský vrrčí vůdce padá mrtev k zemi a s ním i velká část jeho smečky. Naši hobiti jsou po boji zbídačení, ale za pomoci Gandalfa se rychle dávají do pořádku. To však ještě není vše. V noci je Hobitín přepaden skřety. Naši noční hlídku vyděsí útočníci natolik, že ta namísto vyhlášení poplachu uprchne na kadibudky. Skřeti jsou nicméně rychle vyhnáni a naše rody ihned zkoumají okolí. Přítomnost skřetích zvědů totiž značí, že se dalšího dne máme na co těšit…

Tabor-2015_den-05

Den 6.: pátek 17. července 2015

Ráno vrháme všechny síly na dokončení výcviku Krajníků a Pomezných. Naši hobiti dále procházejí i nástavbovým střeleckým výcvikem, k čemuž pragmaticky využívají oddílové vzduchovky Slavia a airsoftové pušky M4A1. Po dokončení výcviku si jednotlivé hobití rody volí Prvního Krajníka. Právě včas. Na severní hranici Kraje se totiž objevuje silná skřetí horda. Hobiti se rychle šikují podle rodů a vyrážejí jim vstříc na Zelená pole. Propuká veliká a zuřivá bitva. Naši hobiti se utkávají se skřety v několika disciplínách, nejprve se smíšeným výsledkem, ale nakonec se daří skřety zahnat do úzkých. Bitvu končí smrt skřetího náčelníka Golfimbula, který přesně mířenou ranou přichází o hlavu. Čímž, slovy J. R. R. Tolkiena, je vyhrána bitva a zároveň vynalezena hra zvaná od té doby golf. Porážka skřetů se však evidentně nelíbí jakési vzdálené zlé moci, neboť se z dáli ozve hromobití a vzápětí propuká prudká bouře. Stejně nečekaně se ovšem objevuje i Gandalf, pod jehož ochranou se naši hobiti bezpečně vracejí do Hobitína. Bouře pak odchází stejně rychle, jak přišla (později se dozvídáme, že na Brněnsku napáchala značné škody). Večerní program tedy probíhá nerušeně, a to včetně pravidelné večerní dávky hobitího čtení na dobrou noc.

Tabor-2015_den-06

Den 7.: sobota 18. července 2015

Po mnoha bojích a dobrodružstvích je náš Kraj konečně zajištěn proti nepřátelům. Naši hobiti se tak mohou nerušeně věnovat mírovým činnostem. Někteří si vyřezávají ze dřeva nožíky a lžíce, jiní vytvářejí půvabné šperky z korálků či krásné papírové květiny. Oběd máme nezvykle brzy, neboť vedoucí nachystali pro hobity milé překvapení. Počasí nám již několikátý den přeje, a tak nic nebrání návštěvě Rádovska (tedy koupaliště v Mokré)! Vodní radovánky si užívají malí i velcí, a to ještě není vše. Po večerním opékání buřtíků u ohně totiž následuje slavnostní hostina, na niž dorážejí i vzácní hosté v čele s Gandalfem a elfy z Roklinky. Největší úspěch mezi hobity však má Černokněžný král a táboroví fotografové jsou zahlceni žádostmi o společné fotky. Po přípitku a společném zpívání pokračuje oslava závěrečným nástupem. Na něm se slavnostně vyhlašují výsledky celotáborové hry i dalších soutěží a odměněni jsou všichni, kteří si odměnu zaslouží. Velkým hitem večera se stávají sběratelské figurky z filmů „Hobit“, které obdrží každý zúčastněný. Program zpestřuje i ukázka historického šermu. Zábava je vynikající, a tak čas večerky přichází nečekaně rychle. Závěrečným bodem programu je poslední táborové čtení z knihy „Hobit“.

Tabor-2015_den-07

Den 8.: neděle 19. července 2015

Ráno zjišťujeme, že jsme zpět v našem světě. Po rozcvičce a snídani nás tedy čeká už jen balení, úklid a návrat domů. První rodiče si přijíždějí pro své ratolesti o půl osmé ráno, poslední deset minut po jedenácté. To už je ale nejvyšší čas ze základny zmizet, neboť se hromadně sjíždějí její další obyvatelé. Téměř osmdesátka účastníků „Letního výcvikového tábora mladých hasičů“ přijíždí z různých míst Moravy, ponejvíce však z Přerova, Týna nad Bečvou, Březiny a Vojkovic. Právě tamní jednotky, sdružené v Moravské hasičské jednotě, totiž tento tábor organizují. Přejeme našim nástupcům Boží ochranu při výcviku a krásné počasí. Předáním základny tak letní tábor „Hobit 2015“ definitivně a neodvolatelně končí. Díky Bohu za všechny, kteří přispěli k jeho zdaru.

Tabor-2015_den-08

Realizační tým tábora 2015:

Hlavní velitel: Mgr. Josef Jan Kovář – Jožka.
Zástupce velitele: Ing. Simona Kavalcová – Simka.
Programoví vedoucí: MUDr. Lenka Kovářová (hlavní), Mgr. Josef Jan Kovář – Jožka, Ing. Simona Kavalcová – Simka, Jan Vytřísal – Honza, Jakub Fridrich – Kuba.
Odborný poradce: Mgr. Josef Jan Kovář – Jožka.
Hospodář: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek.
Zdravotníci: MUDr. Lenka Kovářová (hlavní), Mgr. Josef Jan Kovář – Jožka, Ing. Simona Kavalcová – Simka, Ing. Přemysl Kavalec – Přemek.
Kuchařky: Ing. Simona Kavalcová – Simka (hlavní), Bc. Simona Kandelová – Simča, Alena Kovářová – Alenka.
Zásobování: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek.
Družinoví vedoucí: Marie Kandelová – Mája, Kateřina Rafaelová – Káťa, Veronika Doležalová – Verča.
Juniorští vedoucí: Zuzana Fridrichová – Zuzka, Mikuláš Hampl – Mik, David Matulík – Dave, Daniela Pinkasová – Danča, Jana Sedláčková – Janča.
Pomocní vedoucí (na část tábora): Ladislav Kobeda – Láďa, Kristýna Svetová – Kessi, Lada Iskarousová, Viktor Krištof – Viki, Mgr. Ivan Devát.
Zvláštní úkoly: Tomáš Klečka – Tom, RNDr. Vít Suchomel – Vítek, Anton Kandel – Tono, Mgr. Jiří Růžička – Růža, Mgr. Pavlína Růžičková – Pája a skautští vedoucí pod vedením Jarika z Čebína.

Děkujeme!

Tabor-2015_vedouci

Název tábora: Hobit 2015
Termín: neděle 12. – neděle 19. července 2015
Místo: táborová základna Hostěnice „Kasárna“
Organizátoři: 24. PH Brno, 40. PH Hustopeče
Základní cena (bez slev): 2 000 Kč (při přihlášení do 31.03.2015).

Cena tábora zahrnovala pojištění účastníka u pojišťovny Kooperativa, dále náklady na ubytování, stravu a dopravu účastníka v průběhu tábora a náklady na veškeré vstupné v průběhu tábora. 

Realizace a vybavení tábora byly podpořeny dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a grantem Magistrátu města Brna.

Upomínkové předměty pro účastníky tábora dodala za zvýhodněných podmínek firma V.J.M., spol. s r.o., Praha.

Za podporu děkujeme rovněž Krajskému ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Hobit-2015_teaser_small

Článek o táboře (vyšel tiskem v časopise Kroky, č. 6/2015) na národním webu RR v ČR zde.

Fotogalerie z tábora zde.

Upoutávka na národních stránkách Royal Rangers v ČR zde.

Informace ze schůzky pro rodiče účastníků (29.06.2015) zde.

Informace z 1. předtáborové porady (14.03.2015) zde.
Informace z 2. předtáborové porady (11.04.2015) zde.
Informace z 3. předtáborové porady (16.05.2015) zde.
Informace z 4. předtáborové porady (27.06.2015) zde.

Kvalifikační kurzy pro naše táborové vedoucí:
NVT Juniorů 2015 (do 18 let) zde.
NVT 2015 (nad 18 let) zde. Zápis z NVT 2013 zde.

Aktualizováno 07.02.2016.


6 komentářů

NVT Juniorů 2015 · 29. 3. 2015 v 8.03

[…] Bližší informace o našem letním táboře „Hobit“ zde. […]

Předtáborová porada 2015 I · 31. 3. 2015 v 22.14

[…] informace k táboru Hobit 2015 zde. Informace o výcvikovém táboře NVT Juniorů 2015 (absolvování je nezbytná podmínka pro […]

Předtáborová porada 2015.II · 17. 4. 2015 v 0.05

[…] informace k táboru Hobit 2015 zde. Informace o souběžně probíhající akci OrliPro X […]

Předtáborová porada 2015.III · 18. 5. 2015 v 23.41

[…] Bližší informace k táboru Hobit 2015 zde […]

Předtáborová porada 2015.IV · 28. 6. 2015 v 20.54

[…] Bližší informace k táboru Hobit 2015 zde. […]

Táborová rodičovská schůzka 2015 · 29. 6. 2015 v 19.20

[…] Základní informace k táboru 2015 zde. […]

Komentáře nejsou povoleny.