Schůzky

Schůzky ve školním roce 2015/2016

Ranger Kids (do 8 let) „Lvíčata“ – PÁTEK 17:00-18:30
vedoucí: Simona Kavalcová – Simka.

Discovery & Adventure Rangers (9-14 let) „Orli“ – PÁTEK 17:00-18:30
vedoucí: Přemysl Kavalec – Přemek.

Klubovna: Brno, Nové Sady 37. Bližší informace zde.
Poznámka: Pokud chcete navštívit naši schůzku, ozvěte se prosím předem veliteli oddílu, kontakt zde.

 

Komunikace a prezentace

Internetové stránky: „http://24ph.royalrangers.cz“
Facebook: „https://www.facebook.com/groups/24ph.RR/“
vedoucí: Josef Jan Kovář – Jožka.

Informace k jednotlivým vedoucím zde.

 

Akce v kalendářním roce 2015

Přehled realizovaných a plánovaných akcí zde.

 

Letní tábor 2016

Bližší informace k táboru budou zveřejněny.

 

Členství ve 24. Přední hlídce

Členem našeho oddílu se může stát každé dítě spadající do výše uvedených věkových kategorií, jehož rodiče odevzdají některému z vedoucích vyplněnou přihlášku a platbu členského příspěvku (pro rok 2015/2016 ve výši 250 Kč). Členský příspěvek zahrnuje pojištění dítěte na všech akcích Royal Rangers a opravňuje rodiče dítěte nárokovat slevu z ceny vybraných akcí a letního tábora.

Přihláška ke členství ve 24. PH (formát PDF): Prihlaska_clenRR_2015-2016