Vedoucí

Všichni vedoucí 24. Přední hlídky Royal Rangers pracují s dětmi ve svém volném čase, jako dobrovolníci a bez nároku na odměnu. 

Velitel oddílu je nositelem vyznamenání Medal of Excellence (ocenění za mimořádnou věrnost ve službě Přední hlídky) udělovaného Národní radou RR v ČR velitelům oddílů za věrnou službu na vedoucí pozici déle než 10 let a se zárukou stabilní a kvalitní služby dětem. Z titulu své funkce je velitel oddílu také členem Krajské rady RR Jihomoravského kraje. Další naši vedoucí se podílejí či se v minulosti podíleli na celostátních aktivitách pro Národní radu RR v ČR (např. členství v Revizní komisi).

Vedoucí 24. PH v aktivní službě pro školní rok 2020/2021

Velitel oddílu: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek
Ekonom oddílu: Ing. Simona Kavalcová – Simka
Webeditor: Viktor Krištof

Vedoucí:
Anna Studénková 
Veronika Doležalová
Jana Sedláčková
Štěpán Studénka
Tadeáš Hořák
Viktor Krištof

Mateřská dovolená: Lada Eskarousová

Individuální kvalifikace vedoucích

Přemysl Kavalec – Přemek

nositel Medal of Excellence (udělena 5. 10. 2013)
vedoucí v Royal Rangers 18 let (od roku 1999)
absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 4. 7. 1999)
absolvent NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)
absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)
absolvent „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2003, rkv. 14. 5. 2012).

Simona Kavalcová – Simka

vedoucí v Royal Rangers 18 let (od roku 1999)
členka Revizní komise Národní rady RR v ČR (od 12. 4. 2014)
absolventka Ekonomicko-správní fakulty MU, obor Veřejná ekonomika a správa (14. 6. 2012)
absolventka NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 9. 7. 2000)
absolventka NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)
absolventka „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)
absolventka „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2013).

Veronika Doležalová

absolventka „Diplomovaný zdravotnický záchranář“  (v roce 2019)
absolventka NVT 1
absolventka NVT – Junior

Jana Sedláčková

absolventka NVT – Junior

Tadeáš Hořák – Táda

absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z roku 2019)

Viktor Krištof – Viki

absolvent NVT 1 
absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“