Vedoucí

Všichni vedoucí 24. Přední hlídky Royal Rangers pracují s dětmi ve svém volném čase, jako dobrovolníci a bez nároku na odměnu. Z hlediska kvalifikace jsou všichni naši vedoucí absolventy 1. i 2. stupně Národního výcvikového tábora (NVT 1 a NVT 2) Royal Rangers (školení akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ke vzdělávání dobrovolníků pro oblast volného času dětí a mládeže, číslo aktuálního osvědčení 600-2008-51/50).

Velitel oddílu i všichni další vedoucí v aktivní službě jsou také držiteli certifikátů „Hlavní vedoucí dětských táborů“ (číslo aktuálního osvědčení MŠMT 2790/2010-51/13). Všichni vedoucí jsou dále držiteli licence „Zdravotník zotavovacích akcí“ od Českého červeného kříže.

Velitel oddílu je nositelem vyznamenání Medal of Excellence (ocenění za mimořádnou věrnost ve službě Přední hlídky) udělovaného Národní radou RR v ČR velitelům oddílů za věrnou službu na vedoucí pozici déle než 10 let a se zárukou stabilní a kvalitní služby dětem. Z titulu své funkce je velitel oddílu také členem Krajské rady RR Jihomoravského kraje. Další naši vedoucí se podílejí či se v minulosti podíleli na celostátních aktivitách pro Národní radu RR v ČR (např. členství v Revizní komisi).

Vedoucí 24. PH v aktivní službě pro školní rok 2016/2017

Velitel oddílu: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek
Ekonom oddílu: Ing. Simona Kavalcová – Simka
Webeditor: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář – Jožka (nyní 18. PH Brno).

Mateřská dovolená: Lada Eskarousová

Individuální kvalifikace vedoucích

Přemysl Kavalec – Přemek

nositel Medal of Excellence (udělena 5. 10. 2013)
vedoucí v Royal Rangers 18 let (od roku 1999)
absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 4. 7. 1999)
absolvent NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)
absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)
absolvent „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2003, rkv. 14. 5. 2012).

Simona Kavalcová – Simka

vedoucí v Royal Rangers 18 let (od roku 1999)
členka Revizní komise Národní rady RR v ČR (od 12. 4. 2014)
absolventka Ekonomicko-správní fakulty MU, obor Veřejná ekonomika a správa (14. 6. 2012)
absolventka NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 9. 7. 2000)
absolventka NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)
absolventka „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2003)
absolventka „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 15. 5. 2013).

Josef Jan Kovář – Jožka (nyní 18. PH Brno)

vedoucí v Royal Rangers 14 let (od roku 2003)
instruktor NVT 1 (v letech 2006-2013, 2015-2016)
instruktor NVT Juniorů (v letech 2006, 2010-2011, 2013)
absolvent NVT 1 (certifikace Národní rady RR v ČR z 6. 7. 2004)
absolvent NVT 2 (certifikace Národní rady RR v ČR z 30. 11. 2011, rkv. 19.11.2017)
absolvent „Hlavní vedoucí letních táborů“ (certifikace Národní rady RR v ČR z 27. 4. 2008)
absolvent „Zdravotník zotavovacích akcí“ (certifikace Českého červeného kříže z 25. 5. 2014)
absolvent „Základní norma zdravotnických znalostí“ (certifikace Českého červeného kříže z 5. 3. 2012, rkv. 21. 4.2017)
absolvent „První pomoc u dětí“ (certifikace Českého červeného kříže z 24. 2. 2012).