Národní výcvikový tábor Juniorů je určen pro Juniory od 14 do 17 let jako základní výcvik nezbytný pro funkci Juniorského vedoucího v celoroční činnosti Royal Rangers či na našich táborech. Program je složen z praktických věcí, které Junior v oddíle vykonává (organizace her, duchovní program, asistence při vedení družiny). V roce 2015 proběhnou dva tyto kurzy, jarní na Moravě a podzimní v Čechách.

NVT Juniorů 2015: 22.-24. 5. 2015 Valašská Bystřice

Nasivka_NVT-Jun

Z hlediska našeho tábora „Hobit“ je klíčovým kurzem NVT ve Valašské Bystřici. Odehrává se na oblíbené a léty prověřené táborové základně Mraveniště na okraji obce.

K účasti na NVT je nezbytné podat elektronickou přihlášku opatřenou podpisy účastníka, jeho zákonného zástupce a velitele daného oddílu Royal Rangers. Dále je nezbytné včas uhradit cenu kurzu na účet uvedený v elektronické přihlášce. Bližší informace budou dodány řádně přihlášeným účastníkům.

Absolvent kurzu získá nášivku a certifikát opravňující jej k výkonu funkce Juniorského vedoucího Royal Rangers s celostátní platností. Absolvent kurzu je dále kvalifikován k účasti na zážitkových nástavbových kurzech vzdělávacího programu NVT Juniorů (vodní turistika, vysokohorská turistika, zimní přežití, zahraniční misie), které jsou realizovány v ČR i v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Srbsko).

Základní informace k NVT Juniorů 2015
Termín: 22.-24. 5. 2015.
Místo: TZ Mraveniště, Valašská Bystřice.
Cena kurzu: 550 Kč.
Velitel NVT Juniorů: MVDr. Karel Hauptman, Ph.D., tel. 739 584 025.
Koordinátor za 24. PH: Mgr. Bc. Josef Jan Kovář, tel. 733 755 919.

Elektronická přihláška na NVT Juniorů zde.
Další informace na národním webu RR zde.

Bližší informace o našem letním táboře „Hobit“ zde.


2 komentáře

Předtáborová porada 2015.I · 31. 3. 2015 v 22.14

[…] Bližší informace k táboru Hobit 2015 zde. Informace o výcvikovém táboře NVT Juniorů 2015 (absolvování je nezbytná podmínka pro službu Juniorského instruktora na našem letním táboře) zde. […]

Letní tábor 2015 „Hobit“ · 31. 3. 2015 v 22.48

[…] kurzy pro naše táborové vedoucí: NVT Juniorů 2015 (do 18 let) zde. NVT 2015 (nad 18 let) zde. Zápis z NVT 2013 […]

Komentáře nejsou povoleny.