V rámci akce OrliPro X proběhla v polovině dubna druhá předtáborová porada k letošnímu letnímu táboru „Hobit“. Porada se konala opět na naší táborové základně v Hostěnicích u Brna a tentokrát byla spojena i s přípravnou brigádou.

Předtáborová porada: sobota 11. 4. 2015 Hostěnice

Tabor-porada-2_2015

Ke druhé předtáborové poradě se v sobotu dopoledne shromáždilo 12 táborových vedoucích a instruktorů z obou zúčastněných oddílů (24. PH Brno a 40. PH Hustopeče). Hlavní náplní porady bylo seznámení se s podrobným harmonogramem tábora, který čítá 14 stran. Nejvýznamnější části táborového programu byly dále rozpracovány v samostatných dokumentech. Příprava materiálů k poradě byla tentokrát poněkud komplikována rozmary stařičké oddílové polní laserové tiskárny, ale vysoký počet notebooků u přítomných vedoucích umožnil studium podkladů v jejich elektronické verzi. Další důležitý bod představovalo formulování práv a povinností táborových vedoucích a instruktorů na všech stupních velení.

Nedílnou součástí porady byla rovněž přípravná brigáda. Ta se v dubnu zaměřila na zprovoznění táborové základny po zimě. Jádro práce tedy spočívalo zejména ve všestranném úklidu a celkové údržbě základny. Této první předtáborové brigády se zúčastnilo celkem devět vedoucích a instruktorů. Nejednalo se však o kontinuální práci přes celý víkend, jelikož se na základně souběžně odehrávala první letošní hostěnická akce pro děti, OrliPro X.

I dubnovou poradu v Hostěnicích můžeme hodnotit jako zdařilou. Opět děkujeme všem zúčastněným, kteří pro zdar tábora neváhali obětovat čas a síly. Zvláštní poděkování pak náleží Simce Kavalcové, která pro účastníky porady připravila i chutný oběd.

Josef Jan Kovář – Jožka
hlavní vedoucí tábora 2015

Bližší informace k táboru Hobit 2015 zde.
Informace o souběžně probíhající akci OrliPro X zde.


2 komentáře

OrliPro X Hostěnice · 16. 4. 2015 v 0.06

[…] Fotogalerie z akce zde. Zápis ze souběžné předtáborové brigády zde. […]

Letní tábor 2015 „Hobit“ · 17. 4. 2015 v 0.18

[…] Informace z 1. předtáborové porady (14.03.2015) zde. Informace z 2. předtáborové porady (11.04.2015) zde. […]

Komentáře nejsou povoleny.