Slavnostní ukončení činnosti 24. Přední hlídky ve školním roce 2011/2012 proběhlo již tradičně na naší táborové základně v Hostěnicích. Jednalo se o krajskou akci Royal Rangers Jihomoravského kraje, tudíž se na ní mimo našeho oddílu podílely i 2. PH Břeclav, 18. PH Brno a 40. PH Hustopeče, celkem téměř padesát osob. Náš oddílový zapisovatel Jožka tentokrát chyběl (archeologická stáž v Anglii), a proto se zpravodajství z Ukončováku zdařile zhostili jiní.

Krajský Ukončovák: 22.–24. 6. 2012 Hostěnice

Ukoncovak-2012

Červen přiběhl letos tak rychle, že jsme se po zimě ani nestačili rozkoukat. I v takovém případě je ovšem třeba konec školního roku náležitě oslavit a užít si jeho poslední chvíle na Ukončováku v Hostěnicích. Letošním tématem slavnosti byly příběhy proroka Samuela. Různé věkové skupiny účastníků se tedy rozešly každá za svými vedoucími, aby zakusily úskalí prorockého povolání. Starší skupina měla například za úkol poznat a pomazat krále Izraele. Jeden účastník byl zvolen za Samuela. Odešel opodál a ostatní se domluvili, kdo si dá pod papírovou čepici na hlavu vejce. Když Samuel přišel, všichni měli čepice na hlavě a on musel poznat, kde je vejce a dotyčného plácnutím po čepici (a tedy i po hlavě) náležitě pomazat. Dovedete si jistě představit to napětí, dobrodružství a zábavu, kterou jsme si užili.

V neděli jsme se shromáždili ke společné bohoslužbě, a potom jsme vyrazili do svých hlídek a domovů, náležitě vydovádění a unavení. A těšíme na tábor, který začíná už za pár týdnů!

Lada Suchomelová

 

Fotogalerie Karla Hauptmana (18. PH) zde.