Naše 24. Přední hlídka Royal Rangers se od září 2010 zapojila do mezinárodního Projektu Krokus. Tento projekt realizuje irská organizace The Holocaust Educational Trust of Ireland (HETI) a v České republice je realizován prostřednictvím Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Projekt Krokus

Projekt Krokus je určen žákům od 11 do 18 let. HETI školám zdarma poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí (a tisíců dalších dětí), jež zemřely během holocaustu za 2. světové války. Účast na projektu je bezplatná. Žlutá barva květu připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února, tedy přibližně na Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27. ledna).

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa (holocaustu) mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Když lidé budou obdivovat květiny, mládež může vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.

Projekt Krokus je podporován ministerstvem spravedlnosti Irské republiky. V roce 2008 se projektu účastnilo více než 300 irských škol a množství škol v Rakousku, Polsku, Chorvatsku, Velké Británii, Spojených státech amerických a dalších zemích. Například na Maltě realizuje Projekt Krokus organizace Malta UNESCO Youth Association spolu se Scout Association of Malta (Svaz maltských skautů).

Za rok 2010 se v České republice zapojilo do projektu Krokus více než 100 škol. Ačkoliv je projekt určen především pro žáky základních a středních škol, účastní se ho i několik mateřských školek a jeden mládežnický oddíl z Brna. Což je právě naše 24. Přední hlídka Royal Rangers.

 

Školní rok 2010/2011

Naše krokusy jsme zasázeli v sobotu 30. října na táborové základně v Hostěnicích, a to během tábora English Autumn Holidays 3. Nebyla jistota, jak dopadnou, letošní zima byla poměrně specifická. Koncem března jsme však získali jistotu: krokusy se zpožděním, ale opravdu vykvetly! Pro více informací a fotografií ze sázení viz starý web oddílu zde.

Jelikož jsme počítali s možností komplikací při pěstování venku, dostali naši členové část cibulek domů ke zvláštní péči. Za tuto modifikaci metodiky projektu nás dokonce Irové pochválili. A výsledek se vskutku dostavil.

Školní rok 2011/2012

Začátek projektu, tedy rozdání cibulek krokusů k sázení, se nám letos zdržel vinou pošty, která balíček od národního koordinátora projektu doručila až napodruhé. Znamenalo to několikatýdenní zdržení a členové oddílu tak obdrželi cibulky až na vánoční besídce 18. prosince. Výsadba proběhla opět ve dvou liniích, jednak jsme doplnili ztracené rostliny v Hostěnicích, ale dětští členové oddílu si znovu zasázeli cibulky také doma.

Na hostěnické základně jsme krokusům mnoho šancí nedávali, jelikož počasí bylo ještě méně příznivé než minulý rok. Mnoho škol hlásilo, že jim cibulky umrzly. O to více jsme byli počátkem dubna překvapeni.

Kategorie: Projekty