Jednou z nejvýznamnějších táborových základen Royal Rangers v ČR je základna „Pod Vlčí skalou“ u obce Sloup na severní hranici Moravského krasu. Právě tam se po evakuaci základny Jiřín u Jihlavy na jaře 2008 konají Národní výcvikové tábory, během nichž jsou v rámci zážitkové pedagogiky trénováni noví vedoucí naší organizace. Na starost je mají instruktoři z řad zkušených vedoucích, mezi jejichž povinnosti patří také příprava výcvikové základny. A jelikož jsou členy instruktorského sboru NVT i dva vedoucí z naší 24. Přední hlídky, podáváme o přípravě sloupské základny krátkou zprávu.

Příprava NVT 2016: 4.–7. 7. 2016 Sloup

Priprava-NVT-2016

Shromáždění instruktorského sboru NVT bylo letos naplánováno na pondělí 4. července. Pro některé z nás však služba začala již v pátek 1. července, kdy dorazili první jedinci, převážně ze severní Moravy a Slezska, na víkendovou stavěčku tábora. Ta obnáší zejména vyzvednutí a transport uloženého materiálu, kopání latrín, stavbu podsadových stanů, instalaci rozvodů užitkové vody a zprovoznění kuchyně. Od pondělka pak začala výstavba vzorového tábořiště, příprava materiálů k jednotlivým lekcím, ladění táborového programu a další nezbytné úkony. Nutno podotknout, že díky včasnému shromáždění instruktorů, vítaným posilám z řad mladších ročníků i příznivému počasí šla práce od ruky až nezvykle rychle. Zůstal tedy dostatek času na procvičování a pilování teoretických i praktických lekcí. Večer před zahájením NVT jsme také byli odměněni polní saunou a následnou koupelí v potoce, čehož využila většina pánské části instruktorského sboru. Děkujeme Pánu Bohu za rychlý a zdárný průběh přípravy a doufáme, že letošní NVT se vydaří podobně hladce.

Josef Jan Kovář – Jožka

Další informace

Fotogalerie z akce zde.
Zápis z NVT 2016 zde.