Tato stránka je teprve připravována.

 1. Mají vedoucí nějaké osvědčení nebo kvalifikaci pro práci s dětmi? 
 2. Jak je zajištěna bezpečnost dětí a zdravotní péče o ně?

  Bezpečnost dětí je rozhodně naší prioritou. U rizikovějších činností je kladen důraz na prevenci úrazů. Jsou dána jasná pravidla pro koupání, přesuny po silnici, noční hry, střelby ze vzduchovky či luku a další podobné aktivity. Na táboře jsou děti v den příjezdu seznámeny s pravidly bezpečnosti a chování na táboře i mimo něj a také s táborovým řádem. Snahou vedoucích je mít po celý den přehled o každém dítěti, ať již během plánovaného programu (celotáborová hra, sportování apod.), nebo během osobního volna dětí (polední klid).

  Součástí výcviku vedoucích Royal Rangers je i poskytování první pomoci, tudíž by nejzákladnější ošetření měl být v případě nutnosti schopen zajistit každý vedoucí. Na táborech a větších akcích je součástí týmu vedoucích i zdravotník se speciálním školením dle Příl. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb. Zdravotník eviduje všechny zdravotní informace od lékaře a rodičů a při zdravotních obtížích dětí zajišťuje podávání léků, ošetření a kontroly u lékaře. Důraz je však kladen na prevenci rizik – zdravotník dohlíží na vyváženost jídelníčku a režimu dne, na pitný režim, oblečení přiměřené počasí (pokrývka hlavy atd.) a na hygienu (mytí rukou před jídlem, sprchování). Na konci tábora či větší akce pak vrátí zdravotní dokumentaci rodičům a předá jim případný záznam o zdravotních potížích dítěte (nemoc, úraz, klíště).

  O našich táborech jsou v zákonné lhůtě informovány jak Krajská hygienická stanice, tak zastupitelstvo obce, na jejímž katastru se tábor nachází. Dále jsou přímo informovány Hasičský záchranný sbor příslušného kraje a také příslušné obvodní oddělení Policie České republiky. Smluvního praktického lékaře v současnosti nezajišťujeme z důvodu blízkosti hostěnické základny k městu Brnu a tedy dobré dojezdovosti do tamní dětské nemocnice (cca 20 min.).

 3. Jak je zajištěno stravování dětí?

  Na táborech a větších akcích (Jaráky, MiMi, EAH…) mají děti zajištěnu stravu 5x denně. Systém stravování upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb. Úvodním jídlem je snídaně, jejíž součástí je teplý nápoj. Oběd sestává z polévky a teplého hlavního jídla. Jako poslední jídlo je podávána večeře. Mezi hlavními jídly se podávají i přesnídávka (dopoledne) a svačina (odpoledne). Pitný režim je zajišťován nonstop čajem a/nebo šťávou ve várnicích, přičemž k dispozici je samozřejmě i pitná voda.

  Náš oddíl již třetím rokem spolupracuje na letních táborech s profesionálním kuchařem panem Petrem Bílkem. Jím sestavený jídelníček je po kontrole hlavním vedoucím tábora a táborovým zdravotníkem následně realizován. Všichni členové kuchařského týmu jsou samozřejmě držiteli potravinářského průkazu. Na pomocných pracích při přípravě pokrmů se pak podílejí i děti samotné.:o)

  Vlastní potraviny, které si dítě přiveze s sebou na tábor (např. tyčinky, bonbóny, sušenky, čokoláda), jsou do určité míry tolerovány. Veškeré toto jídlo je však účastník tábora povinen uložit na místo určené vedoucím kuchařem a každý den po obědě je oprávněn něco z těchto zásob čerpat. Uložení jídla ve stanu či kdekoliv jinde mimo určený prostor, ať již jde o zbytky táborové stravy či o vlastní zásoby, je z hygienických důvodů zakázáno.