Na Den dětí 1. června se konal další ročník populární Noci kostelů, při níž se široké veřejnosti otevírají kostely a modlitebny různých křesťanských sborů a církví. Připraven bývá také bohatý kulturní a společenský program. Co se týče města Brna, v roce 2012 se v rámci Noci kostelů otevřely brány a dveře celkem 35 kostelů a modliteben. Prim hrála samozřejmě církev římskokatolická, dále se letos zúčastnily pravoslavná církev, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev bratrská, Bratrská jednota baptistů a Církev adventistů sedmého dne. Naše 24. Přední hlídka se Noci kostelů v rámci Brna pravidelně účastní v roli „poutníků“. Letošní rok nebyl výjimkou. Oproti loňskému ročníku se však jednalo o výhradně pánskou záležitost.

Noc kostelů: 1.–2. 6. 2012 Brno

Kmen Tygrů-kluků se shromáždil v 16:40 před klubovnou. Původně jsme se měli sejít dříve, ale Jožkovi se protáhl Dětský den na ZŠ Jana Husa v Líšni a Viki kvůli pracovním povinnostem nemohl dorazit vůbec. Z kluků se na srazu objevili M-Dav, MiG a Rob, zatímco P-Dav se měl připojit až někdy v průběhu večera. Výběr kostelů k návštěvě nebyl jednoduchý, ale nakonec jsme byli s naším plánem spokojeni.:o) Škoda, že pro nemoc chyběl jeden z jeho spoluautorů Kryštof.

První zastávkou byl římskokatolický kostel sv. Jakuba na Jakubském náměstí. Prohlédli jsme si interiér kostela, získali první razítka a Jožka ochutnal vzorek mešních vín. Plánovaný výstup na kostelní věž se však nekonal, neboť MiG zjistil, že si v klubovně zapomněl šalinkartu. Návrat nám však moc nevadil, neboť začalo pršet a my si tak z klubovny mohli vzít deštníky a pláštěnky.

Nečekané zdržení nám trošku nabouralo plány, a tak jsme vyrazili spravit si chuť do Blahoslavova domu na Lidické ulici. A to doslova, jelikož tam členové místního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) prodávali vynikající charitativní palačinky francouzského typu. M-Dav a Rob si pochutnali na verzi s višňovou marmeládou, Jožka s MiGem si smlsli na ostružinových palačinkách. Dostalo se nám i dobrého pití a jako bonus jsme od 18:30 vyslechli část recitálu americké varhanice Joan DeVee Dixon.

Z Lidické jsme zamířili až do Řečkovic, kde jsme navštívili Sbor Páně Církve československé husitské (CČSH) na ulici Vážného a ochutnali slibovaná biblická jídla. Chlebové placky nám „jely“ velice, dresink již méně a hummus byl netradiční, ale chutný. Jožka pak okoštoval výborné mešní víno a kluci si nabrali nějaké bonbóny na cestu zpět do centra města.

Dalším bodem programu byla návštěva Husova sboru CČSH na Botanické ulici. Tam jsme od 19:45 vyslechli velice zajímavou přednášku „Cestami vědy“, v níž se prof. Tomáš Kruml z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR věnoval vztahu vědy a víry. Během přednášky naši sestavu posílil P-Dav, jenž se právě vrátil ze školy v přírodě.

Dále jsme zamýšleli navštívit kostel v Židenicích, ale cestou jsme se neplánovaně zastavili v modlitebně Bratrské jednoty baptistů na ulici Smetanově. Tam jsme chvilku sledovali právě probíhající program „Bůh je i pro mladé“ připravený tamní mládeží. Po získání razítek se nám dostalo i nečekaného občerstvení v podobě jednohubek a široké nabídky nápojů.

Poslední naší štací byly dva kostely v Židenicích. Nejprve jsme v podstatě omylem navštívili kostel ČCE na Jílkově ulici. Po korekci směru jsme pak konečně dorazili k Chrámu Spasitele CČSH na Karáskově náměstí, kde v přilehlé zahradě tábořili římští vojáci z COHORS V PRAETORIA. Vyzkoušeli jsme si tam mj. kvalitu římských mečů a štítů. Tygři byli tak natěšení, že i když dostupné meče právě zkoušeli jiní návštěvníci, popadli alespoň štíty a pustili se do sebe deštníky.:o) Římané byli velmi pohostinní, a tak jsme ochutnali i slavné římské placky s medem a olivami. Jedním slovem, skvostné!

Náš čas se ve společnosti Římanů nachýlil rychle. Uhodilo půl desáté večer a my museli nastoupit zpáteční cestu. Na hlavním vlakovém nádraží se odpojil P-Dav a zbylý čtyřlístek Tygrů se po vyzvednutí batohů v klubovně vypravil na noční autobus do Hostěnic. Táborová základna nás přivítala klidem a tichem. Jaký to kontrast oproti nervnímu, pulsujícímu Brnu! V nově uklizené Tygří klubovně jsme až do půlnoci hodovali a pak šli spát. V sobotu ráno jsme si po snídani, úklidu a sbalení si věcí zahráli hodinku ringo a potom vyrazili na cestu domů. Lze tedy konstatovat, že letošní Noc kostelů se, díky Bohu, ve všech směrech vydařila. Dokonce i počasí, ač s přeháňkami, bylo nejlepší, co na Nocích kostelů pamatujeme.

Oficiální web Noci kostelů zde.