V sobotu 14. dubna se velitelé Předních hlídek (tj. oddílů) z Čech, Moravy a Českého Slezska sjeli do Brna na pravidelnou jarní konferenci velitelů, kterou pořádá Národní rada Royal Rangers v ČR. Jarní konference bývá hojně navštívená, neboť jsou na ní mj. rozdělovány dotace od ministerstva školství. Letošní ročník nebyl výjimkou.

Jarní konference velitelů: 14. 4. 2012 Brno

Letos se konference zúčastnilo 81 vedoucích z téměř všech 50 oddílů Royal Rangers v ČR. Hlavním hostitelem byla tentokrát sesterská 18. Přední hlídka, jejíž vedoucí k pořádání konference zajistili sál Apoštolské církve Brno na Životského ulici. Dopolední program byl spíše vzdělávacím seminářem zaměřeným na rozvoj ducha, v němž vystoupili Karel Hauptman (velitel 18. PH Brno) s příspěvkem na téma získávání nových vedoucích a Petr Helešic (velitel 2. PH Břeclav) s proslovem o důležitosti kontinuálního rozvoje osobnosti. Účastníky konference pozdravil rovněž pastor zdejšího sboru AC František Apetauer. Závěr dopoledního bloku patřil Petru Machalcovi (velitel 3. PH Vsetín) a výcvikovému systému Juniorských vedoucích. V jeho rámci pak proběhl i slavnostní ceremoniál dekorování absolventů loňských specializačních výcviků NVT (voda, hory, zima). Patří mezi ně i naše Mája, která jako první žena v ČR získala za jediný rok všechny tři certifikace a je tak skvělým vzorem našim mladším členům.

Hlavním tématem odpoledního programu bylo rozdělování dotace, kterou organizace Royal Rangers získala pro letošní rok od MŠMT. Jednání bylo dlouhé, bouřlivé a dlužno dodat, že náš oddíl dopadl poměrně špatně. Dotační podmínky jsme sice splnili, ale objem přidělených financí je mnohem menší, než v jaký jsme doufali. Což bude mít vliv na všechny naše hlavní akce, počínaje Military Mission pořádanou již za týden. Je to však logické, při nárůstu nových oddílů se podíl z celkové dotace stále snižuje. Posledním blokem odpoledního programu byly prezentace chystaných nadregionálních akcí. A stranou nezůstal ani náš oddíl. Přemek prezentoval Ringoturnaj Old v Hostěnicích a Lada s Jožkou originálním způsobem ohlásili další ročník English Autumn Holidays, kdy Lada hovořila anglicky a Jožka ji tlumočil. Dlužno dodat, že jsme uspěli a někteří kolegové vedoucí ze vzdálenějších destinací se pak velice divili, že Lada umí i česky. 🙂

Jarní konference velitelů se tak vyvedla. Děkujeme zejména týmu z 18. PH vedenému Kačou Hauptmanovou (Karel musel dopoledne zmizet na veterinární konferenci do Prahy) za skvěle odvedenou hostitelskou službu.