Již potřetí byla naše 24. Přední hlídka přizvána ke spolupráci na organizování tradičních oslav Dne dětí v obci Věrovany na Olomoucku, jejichž hlavním organizátorem je tamní Hanácký svaz technických sportů. Pro děti z Věrovan, Dubu nad Moravou a dalších okolních obcí byl nachystán bohatý program zahrnující mimo jiné vystoupení skupiny historického šermu, kouzelníka, projížďky na lodích, fireshow, hasičský útok, střelnici virtuální i reálnou, ohňostroj… A spoustu dalších aktivit, k nimž patřily i atrakce připravené námi z Royal Rangers. Náš letošní podíl na této akci byl však zatím nejmenší, jelikož z nejrůznějších důvodů zůstalo v daný termín k dispozici pouze jediné auto. Přesto jsme byli pevně rozhodnuti ze sebe vydat to nejlepší.

Oslavy Dne dětí: 9.-10. 6. 2012 Věrovany

Náš útlý tým se shromáždil v sobotu 9. června ve 13 hodin na Nových Sadech. Zahrnoval Jožku, PavKa, Vikiho a Máriu. Doma jsme museli nechat Kryštofa a neodjel ani Jason. Nakonec to bylo dobře, protože jsme se po naložení materiálu do auta tak tak vlezli čtyři. Akce se odehrávala v krásném areálu HSTS Nenakonice (místní část obce Věrovany, do roku 1952 samostatná vesnice). Naším úkolem bylo jako obvykle zajištění soutěžních disciplín pro děti do 15 let. S ohledem na náš počet jsme disciplín provozovali pět: střelbu ze vzduchovek i z luku, hod šipkami i míčky a skákání v pytli. Vítězi jednotlivých disciplín pro rok 2012 byli:

Střelba ze vzduchovek: Marian Hodinka, Jan Krpata, Martin Ryčák, Jaroslav Vozatár, Kristýna Macháčková, Miroslav Vozatár

Střelba z luku: Natálie Šparlínková, Michal Dlabaja, Marian Hodinka, Martin Ryčák, Radim Krpata

Hod šipkami: Marian Hodinka, Sabina Němčáková, Patrik Streit, Miroslav Vozatár.

Hod míčky: Natálie Šparlínková, Tomáš Hauer, Petr Vybíral, Miroslav Vozatár.

Skákání v pytli: Marian Hodinka, Tomáš Hauer, Kristýna Macháčková.

Jak vidno, nejvyšších met vesměs dosáhli všestranně talentovaní borci. Dlužno však dodat, že na celý průběh letošních oslav Dne dětí mělo značný vliv počasí. Například jen během neděle jsme byli šestkrát nuceni přerušit soutěže z důvodu prudkého deště a evakuovat materiál do sucha. Navzdory tomu zůstala morálka nás i dětí podivuhodně vysoká.

V neděli ráno jsme měli volno, a tak jsme se vypravili na návštěvu nedalekého Tovačova. Prohlédli jsme si centrum města a navštívili rovněž zdejší půvabný zámek s tzv. Spanilou věží. Celý víkend se tak navzdory počasí nesl ve znamení pozoruhodných zážitků. Například půlnoční výpravu na mlsání do třešňové aleje nepamatujeme.:) Díky Bohu, že se akce vydařila. Již nyní se těšíme na příští ročník!

Realizační tým (24. PH RR):

Velitel akce: Jožka Kovář

Zdravotník: Jožka Kovář

Instruktoři: Pavel Kolář, Viki Krištof

Instruktor-Junior: Mária Bohatová

Zvláštní poděkování: Miloš Zatloukal, Přemek Kavalec, Jindra Hodinka, Lukáš Hodinka.

Děkujeme!

 

Reportáž z Dětského dne ve Věrovanech v roce 2011 zde.