Letošní stanový tábor vedla premiérově Lada, která na jaře složila zkoušky na hlavního vedoucího letních táborů. Poprvé v dějinách oddílu tak letní tábor vedl náš odchovanec (či spíše odchovankyně).:o) Tábor se konal v Hostěnicích, měl fantasy námět a dost se povedl. Starší děcka dokonce říkají, že to byl náš nejlepší tábor vůbec.:o)

 

Letní tábor: 9.-17. 7. 2011 Hostěnice

Den 1. – Sobota 9. července 2011

První den, příjezdy účastníků, seznamovací hry, přesun do jeskyně na nocleh. Po večerce Jožka vypráví podivný příběh o daleké zemi, v níž zavládlo Zlo…

Den 2. – Neděle 10. července 2011

Po probuzení jsme zjistili, že se nacházíme v zemi Sheolir, kde vládne Zlo. A z nás jsou vyslanci velekrále země Anielle, jenž má na trůn vzbouřeného Sheoliru nárok. Nejprve je třeba vybudovat tajnou základnu a navázat spojení s odbojem, tedy lidmi, kteří zůstali věrní králi králů z Anielle a bojují proti hrůzným Zmarům. To se povedlo, naší spojkou je půvabná Andi-El.

První nasazení přišlo dříve, než jsme čekali. V noci je vyhlášen poplach, nepřátelská hlídka objevila základnu. Honička v lese pokračuje až do svítání.

Den 3. – Pondělí 11. července 2011

Abychom obstáli proti Zmarům, je třeba projít výcvikem. Dělíme se na čtyři specializace: Fighter (bojovník), Scout (zálesák), Agent (průzkumník) a J-TAC (návodčí). Výcvik je tvrdý a zahrnuje chvaty a hmaty, lana, navigaci, uzly, první pomoc atd. Večer se na slavnosti předávají diplomy a šátky jednotlivým specialistům.

Den 4. – Úterý 12. července 2011

Den odpočinku, koupeme se a relaxujeme. To značí, že nás brzy čeká těžká akce…

Den 5. – Středa 13. července 2011

Na ranním nástupu se objevuje nečekaný host. Jmenuje se Keyleb a je to agent. Žádá nás o pomoc při stíhání nepřátelského agenta, jenž se pohybuje v okolí. Je velmi nebezpečný, takže si tato mise vyžaduje nasazení celého oddílu. Pronásledování trvá až do pozdního odpoledne a cílová osoba je nakonec dopadena. Polapeného agenta odvádíme na soud, který s ním udělá krátký proces. Unaveni po 22 kilometrech, ale hrdí na svůj výkon se vracíme na základnu. Tam nás již čeká Andi-El a my se dozvídáme, že všechno bylo trochu jinak…

Den 6. – Čtvrtek 14. července 2011

Vzhledem k průšvihu předchozí den je třeba najít tajemnou mocnou osobu jménem Ochránce, která by nám mohla pomoci se dostat zpět domů. Mimoto pátráme také po Bráně Zla, kterou do Sheoliru proudí Zmarové. Odpoledne v blízké vesnici obcházíme obyvatele a odvádíme ty poslední, kteří jsou loajální velekráli Anielle. Naše přítomnost v Sheoliru je ale již známá. Jedna z družin je při zásobovací výpravě přepadena Zmary a mizí. A napadena je i naše základna. Až po dlouhém pátrání zjišťujeme osud unesených. V noci rozjíždíme záchrannou akci. Nasazenou jednotku tvoří ti nejzkušenější ze všech družin. Po tvrdém boji se podaří unesené osvobodit.
*

Jožka: „Vedu svoje Fightery a Agenta v čele záchranné výpravy, abychom vyčistili cestu ostatním. Je naprostá tma, les v dešti osvítí jen občasný blesk. Z dálky jsme viděli jednoho strážného, když svítil, teď nevidíme nikoho. U nejasně se rýsující nepřátelské pevnosti uhýbám doleva, ať si to chlapci vybojují sami. Nečekaný náraz. Prudké světlo do mé tváře. A Zmaří řev. Instinktivně jej srážím k zemi. Volám Fightery, ať si ho zpracují. Náhle cítím na krku kravatu. Fighteři ve tmě zaměnili cíle a eliminují mne! Volám heslo, Fighteři se konečně vrhají na Zmara pode mnou. Je vyřazen a náš útok pokračuje…“ 

Den 7. – Pátek 15. července 2011

Ráno putujeme za Ochráncem a prosíme jej o pomoc. Není to ale zadarmo, v každé družině se musí najít hrdina schopný se obětovat za ostatní. Oběti jsou postaveny bokem, zatímco ostatní dostávají na čelo Ochráncovo znamení, které jim umožní vytoužený návrat domů.

Našli jsme polohu Brány Zla, tudíž v plné síle vyrážíme na zteč. Před Branou nás čeká strašlivé setkání – cestu nám zastupuje Velmistr Zla a nás čeká tuhý boj až do hluboké noci. Nakonec ale vítězíme a Brána je zničena!

Den 8. – Sobota 16. července 2011

Ráno se pořádně rozcvičíme a chystáme se na cestu k průchodu, který vede domů do Anielle. Nejprve však musíme vypravit určené oběti za Ochráncem. Loučení je bolestné… Na cestě domů nás čeká šok. I když jsme zahubili Velmistra Zla a zavřeli Bránu Zla, zůstalo v Sheoliru stále dost Zmarů. A ti nás teď napadli. V ten nejhorší okamžik, kdy jsou naše řady v těžkém terénu rozptýleny. Situace je brzy kritická, většina oddílu je v zajetí či zmizela. V poslední chvíli se objevuje Ochránce a Zmaři prchají. Rychle se dáváme dohromady a pokračujeme k průchodu domů. Před jeskyní se setkáváme i s obětmi – mají na čele také značku a vyprávějí, že za jejich statečnost je u Ochránce čekala párty.:o) Všichni se tak i s vesničany a odbojem vracíme domů. Na rozloučenou Ochránce uvádí, že Sheolir bude vzápětí napaden velekrálem Anielle, zničen i se Zmary a zrádci a znovu vybudován.

Doma v Anielle nás čeká odpoledne olympiáda a večer veliká slavnost na počest vítězství.:o)

Den 9. – Neděle 17. července 2011

Ráno poslední nástup, tábor končí a udatné hrdiny čeká už jen návrat domů…

?

V průběhu tábora nás navštívila kontrola z Krajské hygienické stanice v Brně. Díky Bohu, nenašla jedinou závadu!

Poděkování:

Firmě Garmin ČR za zapůjčení techniky ke hře „Pronásledování agenta XW-66“

Římskokatolické farnosti Pozořice za zapůjčení kostela ke hře „Putování za Ochráncem“.

Zvláštní poděkování Tomovi Klečkovi za mimořádný výkon při ztvárnění role Keyleba.

?

Realizační tým tábora 2011:

Hlavní velitel: Lada Suchomelová

Programový: Jožka Kovář

Hospodář: Přemek Kavalec

Zdravotník: Lenka Fridrichová

Kuchaři: Petr a Pája Bílkovi

Vedoucí: Standa Cikalo

Juniorky: Anet Komendová, Kessi Svetová, Mája Kandelová, Peťa Sedláčková

Zvláštní úkoly: Simka Kavalcová, Eliška Suchomelová, Tom Klečka, Honza Vytřísal, Viki Krištof, Vítek Suchomel, Michal Horčica, Jíťa Petrželová.

Děkujeme!

Kategorie: Tábory