V polovině července se v naší hostěnické základně cestovalo časem. Proběhl tam totiž tábor na téma Tempus 008, agenti osudu. Hned při příjezdu byly děti přivítány týmem zkušených agentů a byla jim představena umělá inteligence Siri, která ovládala náš stroj času. Následovaly přijímací testy pro fungování v agentuře. Během testů byly děti mimo jiné zkoušeny po fyzické stránce, bylo ozkoušeno jejich logické myšlení, zvolily si krycí jméno a nevyhnuly se ani důkladné zdravotní prohlídce. Po zvládnutí všech zkoušek se jim dostalo oficiálního přivítání do programu Tempus samotným ředitelem agentury, panem Skripallem (podobnost s jakýmikoliv živými či mrtvými dvojitými agenty čistě náhodná…). Po večeři tradičně následoval duchovní program, který měl letos na starosti Štěpán.

Druhý den jsme začali modlitbou a poté byly odstartovány výcviky nových agentů. Děti si mohly vybrat z několika výcviků (šifrování, práce s mapou, zdravověda a střelba) nebo si zajít do některého z workshopů, ze kterých si mohly odnést kapsář do stanu, lucerničku či podložku. Za každou z aktivit děti získaly táborovou měnu, agenťáky, za které si mohly kupovat různé výhody. Děti také byly pomocí Siri rozděleny do týmů. Támy byly celkem čtyři: Bravo pod vedením Verči F., Charlie, které společně vedli Anetka a Pavko, Yankee se Štěpánem jako vedoucím a v neposlední řadě Zulu, které vedl Táda.
Protože ale práce nepočká, už během poledního klidu nám Siri začala vyhodnocovat indicie – malé drobečky, které nám mohly pomoct zjistit kam (respektive do jaké doby) budeme cestovat tedy i opravovat minulost. Ukázalo se, že první cesta dětí povede do starého Egypta, jak ho známe ze starozákonní knihy Exodus. Během cesty po Nilu se totiž ztratil malý Mojžíš. Děti tak čekala jejich první cesta časem ve stroji, podle kterého byla pojmenovaná celá agentura – Tempus. Přesunuli jsme se tedy do 13. století př. n. l. a vydali se zachránit jednoho z budoucích největších proroků abrahámovských náboženství. Děti musely nejdříve nasbírat dostatečný počet kusů slámy a smůly, aby z nich vytvořily košík, poté najít malého Mojžíška a následně se s ním přeplavit přes Nil, plný krokodýlů a hrochů. Žádný z týmů naštěstí Mojžíše neutopil a všichni ho bezpečně dopravili na místo.

Přeprava Mojžíše po Nilu

Shánění surovin na výrobu košíku

 

Následující den dopoledne byly opět výcviky a worshopy. Během poledního klidu nám Siri vyhodnotila další indicie ohledně naší další cesty časem. Ukázalo se, že tentokrát budeme zachraňovat nikoho menšího než samotného Ježíše. Ztratil se totiž z jesliček. Museli jsme se tedy přesunout do přelomu letopočtu a pomoci Marii s Josefem s hledáním jejich synka. Díky dotazování se místních obyvatel jsme zjistili, že malého Ježíška někdo odnesl. Po chvíli hledání jsme ale mesiáše našli, pohozeného v křoví, ale v pořádku.

Čtvrtý den nám Siri nevyhodnotila žádné indicie, a proto jsme si mohli užít volný den na nedalekém koupališti v Mokré.

Den poté se ukázalo, že někdo v minulosti manipuloval s tím, jak bude vypadat Bible. Přibylo nám totiž jedno evangelium – Jidášovo. Museli jsme tedy cestovat do 4. století n. l., kdy se Bible, jak ji známe, dávala dohromady a shromáždit verše, které by v ní nesměly chybět. Bohužel veršů rozesetých po lese si všimly i místní autority, a tak se děti musely vyhýbat římským strážím. Ne vždy se ale podařilo před hlídkou utéct a ten, kdo byl chycený, byl vsazen do vězení a označen cejchem zločince. Přestože se jen málokterý z agentů vyhnul vězení, podařilo se nám shromáždit všechny verše a zachránit Bibli jak ji známe a máme rádi.

Den číslo šest jsme opět zahájili modlitbou, po které následovala snídaně a výcviky s workshopy. Opět k nám přijel ředitel Skripall, aby se ujistil, jak jde výcvik nových agentů. Indicie od Siri nám ukázaly, že tentokrát nebudeme cestovat tak moc do minulosti. Přesuneme se totiž do roku 1942. Někdo totiž zničil veškeré informace o pohybu německých vojsk na našem území, které měli parašutisté před operací Anthropoid, tedy atentátem na říšského protektora Heydricha. Úkolem dětí tak bylo obejít body, které jim v mapách Siri vyznačila a zjistit informace od britských zvědů, které poté měly hlásit vysílačkou na vedení do tábora. Každý, kdo byl ale den předtím uvržen do vězení, byl svázán – což byla drtivá většina tábora. Děti tak vyrazily na misi připoutány k sobě navzájem. Během mise se ale stalo, co nikdo z nás nečekal. Ředitel Skripall nás zradil! Využil toho, že noví agenti byli mimo základnu a se svými muži přemohl vedoucí a ze stroje času Tempus ukradl časovou paměť Siri. Když tedy děti dorazily na základnu, našli pouze svázané vedoucí a rozebraný Tempus. Zůstali jsme uvíznutí v roce 1942. Neměli jsme tušení, co budeme dělat. Každou chvíli nás mohly odhalit německé jednotky. Skripall mohl tou dobou už být na cestě do Mnichova, s úmyslem předat Třetí říši tu nejmocnější zbraň lidstva: čas. Věděli jsme, že nechceme zůstat další tři roky v druhé světové válce. Museli jsme jednat. Rozdělili jsme se tedy na dvě části. Mladší část tábora zůstala v základně, aby hlídala to, co zbylo z Tempusu a Siri, zatímco starší se vydali pro poslední informace pro RAF a zároveň zjistit, jestli v okolí nejsou žádné německé hlídky.

Přemožení vedoucí vyhlížejí záchranu v podobě dětí

Následující ráno naše noční můra pokračovala. Stále jsme byli v roce ´42. Během dopolední celotáborové porady se Siri spustil alarm, který hlásil, že právě probíhají změny v historii, konkrétně v roce 1989. Pak se na nás usmálo štěstí. Zkontaktovali nás agenti 776 – kolegové z agentury Tempus – s tím, že i u nich se objevil zrádce, ale naštěstí nenapáchal tak velké škody. Pomohli nám tedy s přesunem do Sametové revoluce a my jsme se vydali zajistit Skripalla a získat zpět, co nám ukradl. Zrádného ředitele jsme překvapili poté, co se svými komplici plánoval zcela jiný výsledek Sametové revoluce. Po návratu na základnu nebyl čas otálet – Skripalla jsme okamžitě předvedli před soud. Zatímco ředitel se obhajoval sám, do obžaloby byli vybráni zástupci z každého týmu, včetně vedoucích. Po poměrně zdlouhavém procesu se ukázalo, že Skripallovi šlo o zmaření plánu spasení (pokud by nebyl žádný Mojžíš, Ježíš nebo Bible, jen těžko by mohl být někdo spasen. Operaci Anthropoid chtěl Skripall překazit, aby Heydrich mohl dokončit svůj plán konečného řešení židovské otázky). Zrádce byl pak odsouzen ke zbavení funkce ředitele agentury Tempus a desítkám let odnětí svobody za schvalování a napomáhání ke genocidě.

Zajištění zrádného ředitele Skripalla

Poslední celý den tábora se konal souboj agentů. Jednalo se o týmový turnaj, ve kterém změřily síly všechny týmy. První disciplínou bylo přetahování. Přes všechny nástrahy terénu a neustále pražící slunce se nakonec vystřídaly všechny týmy a každý si „odtahal“ svůj díl. Následovalo živé Člověče nezlob se a vodní bitva. Večer se konala tradiční oslava plná dobrého jídla, pochutin, pití, ohně, chval, zpěvu a tance.

Pochutin není nikdy dost

Poslední ráno jsme dodrželi naši táborovou tradici a měli jsme tzv. „objímací rozcvičku“. Za doprovodu teskných písní se neskrývaly emoce a slzy tekly proudem. Poté se na nástupu rozdala táborová trička, pamětní listy, odměny za nejlepší úklidy stanů a kuchyní a samozřejmě za umístění se v celotáborové hře. Následovalo focení, balení a úklid tábořiště.

Všichni jsme si tábor náramně užili a už se těšíme na příští akce, kde se s vámi uvidíme.

Za tým vedoucích,
Táda

 

Odkazy na fotogalerii z tábora: (přihlašovací údaje vám přišly do e-mailu)

https://www.rajce.net/a18031888 – část 1/3
https://www.rajce.net/a18032303 – část 2/3
https://www.rajce.net/a18032484 – část 3/3