Často kladené dotazy

Tato stránka je teprve připravována.

  1. Mají vedoucí nějaké osvědčení nebo kvalifikaci pro práci s dětmi?
  2. Jak je zajištěna bezpečnost dětí a zdravotní péče o ně?
  3. Jak je zajištěno stravování dětí?