Víkend před zahájením letního tábora 2016 měla v Hostěnicích proběhnout finální příprava tamní táborové základny. Hlavní velitelka letošního tábora, Simka Kavalcová, tedy začátkem týdne obeslala všechny zúčastněné vedoucí, aby o víkendu přiložili ruku k dílu.

Předtáborová brigáda: 8.–10. 7. 2016 Hostěnice

Predtabor-brigada-2016

Preludiem brigády byla úterní akce Vikiho a Káti, kteří byli poctěni milostí převázat zteřelá áčka k polním kuchyním. Ze samotné brigády se několik vedoucích muselo omluvit, mezi nimi Jožka s Lenkou (instruktoři na souběžně probíhajícím NVT ve Sloupu), Mája (vedoucí na jiném táboře) a právě Káťa (jiná akce). Do Hostěnic tak dorazili Simka s Přemkem, Viki, Kessi, Verča, Tom (autor přiložené fotografie) a také Vítek, což bylo velmi milé překvapení.

Práce se udělalo skutečně hodně. Mimo specifických příprav k táborovému programu se na základně posekala tráva, v budově uklidilo několik místností, postavily se polní kuchyně i pracovní prostory a opravy se dočkalo také ohrazení. Díky velkému úsilí všech zúčastněných je základna připravená k zahájení vrcholné akce našeho oddílu, tedy letního stanového tábora 2016 „Záhada hlavolamu“. Bohu díky.

Josef Jan Kovář – Jožka

Další informace

Informace k letnímu táboru 2016 „Záhada hlavolamu“ zde.
Zápis z předtáborové porady 18.06.2016 zde.
Zápis ze souběžně probíhajícího výcvikového tábora NVT Sloup zde.