AKCE ZRUŠENA DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR 

Royal Rangers již po osmé pořádají v čase podzimních prázdnin EAH, které budou probíhat opět celé v angličtině. Účelem této akce je, aby si všichni účastníci vyzkoušeli, jaké je to být v cizí zemi, pokud neovládám dobře angličtinu, a byli motivováni pro pilnější studium jazyka ve škole. Jsou vítáni všichni ti, kteří jsou věční začátečníci, kteří si nevěří, myslí si, že se nedokáží domluvit. Nemusí se obávat, že tam budou za nevzdělané lidi. Počítá se i s tím, že mnozí znají jen pár slovíček a slovních spojení.

Po celou dobu je možné se domluvit rukama, nohama, pomocí nakreslených obrázků a hlavně v angličtině. K tomu jim budou dopomáhat vedoucí, kteří již anglické základy mají a kontrolu správné výslovnosti budou zajišťovat lektoři s vyšším stupněm znalostí, např. rodilí mluvčí.

V případě, že účastník neví, jak se potřebné slovo řekne, nebo nazve, zeptá se anglicky. Např.: How can I say „dům“ in english? nebo What does the word „ mistake“ mean? A vedoucí mu to vysvětlí na příkladech tak, aby pochopil.

Bude opět povoleno v poledním klidu v čase od 13:00 do 14:00 hod za bránou konverzovat v češtině pro upřesnění a ujasnění nejistých slov. Proto není povoleno „drbat“, nebo „diskutovat“ v areálu česky. V případě neuposlechnutí bude účastník poslán domů.

Strach a obavy nejsou skutečně na místě. Nejedná se o školu, ale o zábavnou formu interaktivního studia angličtiny.

 

Start:    October 28, 2020 at 09:00 am
End:     November 1, 2020 at 01:00 pm
Place:   Hostěnice, Royal Rangers base, Outpost 24. 

 

Registrační formulář EAH VIII –  2020

Pozvánka – pobyt v Anglii