O podzimních prázdninách se po šesti letech opět odehrál anglický kemp English Autumn Holiday (EAH). Začali jsme středečním příjezdem na „anglické území“, kde jsme museli podstoupit celní kontrolu na hranicích. Jakmile jsme prošli bránou, značící anglickou hranici, bylo povoleno mluvit jen anglicky.

Po přivítání jsme si četli z Bible a učili se o modlitbě Otčenáš. Děti za aktivitu během celého dne získávali anglickou měnu – libry, za které si pak mohli zaplatit oběd nebo si nakoupit v obchůdku, který byl otevřen po obědě. Během odpoledne se šlo do lesa na dříví a pak se děti učili, jak se v angličtině správně představit a seznámit.

Druhý den se dopoledne pracovalo. Aby ale děti nepracovaly načerno, musely si nejdříve vyřídit pracovní povolení. Poté děti pracovaly kolem budovy. Za určité práce poté dostaly více liber, než za jiné. Po obědě byla opět možnost nakoupit si něco drobného k snědku v obchůdku. Odpoledne se děti učily, jak si anglicky objednat v restauraci.

V pátek dopoledne děti stavěly domečky v lese, s tím, že ostatní je pak měli zhodnotit a podle toho dostali autoři různě vysoký počet liber. Po obědě jsme se učili, jak v angličtině telefonovat. Večer jsme si poslechli kázání na téma Boži zbroje a zazpívali si anglické chvály. 

Sobota se nesla hlavně v zábavném duchu. Dopoledne se děti rozdělily do týmů a připravily si pro ostatní scénky. Nejoblíbenější scénky byly poté odměněny nejvyšším počtem liber. Po obědě jsme se vydali na výlet do jeskyně. Když jsme dorazili zpět do základny, zahráli jsme si hru Kimovka. Odpoledne bylo vyučování na téma cestování.

V neděli jsme se hlavně balili a děti měly možnost poslat dopisy vedoucím. Po snídani se „zvedl zákaz mluvení česky“ a každý si mohl mluvit jakým jazykem chtěl. Po obědě jsme se všichni rozjeli domů.