Další větší akce brněnské 24. Přední hlídky Royal Rangers proběhla na Velikonoce 2017 na naší táborové základně v Hostěnicích. O prožitém čase několika dubnových dní referuje velitelka akce Simka:

Velikonoční Hostěnice: 13. – 16. dubna 2017

Velikonoční víkendovka se již od počátku nesla v duchu „komorní akce“. To, že nakonec bude téměř dívčí záležitostí, jsme zjistili až den předem. Ve čtvrtek 13. dubna jsme se za deštivého rána sešly v klubovně v sestavě vedoucích Simka a Mája a účastníků Anička, Amálka a Kamča. Po krátkém telefonátu jsme zjistily, že další dvě účastnice poněkud zasklily sraz v devět hodin. Rozhodly jsme se tedy na ně počkat a odložily plánovaný odjezd o hodinu, což nám, vzhledem ke špatnému počasí, vůbec nevadilo. Taktéž sešlo z původního plánu, kdy jsme se chystaly dojet do Pozořic a odtud podniknout výpravu naučnou stezkou přes hradiště Vildenberk.

Když byla tedy naše sestava kompletní, vyjely jsme za nevlídného počasí z Brna naší tradiční linkou přímo do Hostěnic. Jaké pak pro nás bylo překvapení, když jsme zjistily, že počasí na základně je vcelku obstojné. Neváhaly jsme tedy, zanechaly velká zavazadla na základně a vydaly se alespoň na malý výlet do okolí. Prošly jsme se kolem hostěnických rybníčků až k chatě Jelenici, kde jsme se pustily do našich bohatých svačin. A i když nás cestou zastihl drobný déšť, objevovaly jsme půvaby jarní přírody a kochaly se jimi. A jelikož se počasí opět umoudřilo, vydaly jsme se ještě dál po žluté značce až na Kalečník. Později jsme tohoto našeho rozhodnutí litovaly, protože zde nás už zastihl déšť vskutku pořádný. Rychle jsme tedy naše kroky směřovaly k Žalmanově kameni s cílem dorazit na základnu co nejdříve. Počasí se nakonec umoudřilo a i když některým čvachtaly boty, našly jsme si chvilku i na pozorování ptáků. Na základnu jsme dorazily již za svitu slunce. Rychle jsme přiložily do kamen v jídelně, zahájily akci sušení a posilnily se horkou polévkou. Před večeří jsme se pustily do přípravy dřeva na topení a nutno dodat, že to děvčatům šlo pěkně od ruky. Na večerní program jsme byli již kompletní i s naším velitelem Přemkem.

Páteční ráno bylo poněkud lenošné. Vynechali jsme brzký budíček i ranní rozcvičku a užili si poklidného rána. Po snídani jsme se s děvčaty pustily do zadělávání těsta na perníčky. Plynule jsme přešly do přípravy jarní bylinkové polévky – natrhaly jsme všechny dostupné bylinky jako pažitku, libeček, řebříček, kopřivy, listy pampelišek, fialky a těšily se na chuť této polévky. A byla opravdu vynikající. Den rychle ubíhal a po obědě se holky a Přemek pustili do sázení zahradních jahod. To už nám sluníčko přálo a shlíželo i na naše dovádění. Odpolední svačinka se tak spíše podobala pikniku a naše řady posilnilo i morčátko Aničky a Amálky. Pak jsme se, opět v dívčím osazenstvu, vrhly na pečení perníčků a jejich zdobení. Nádherná vůně se prodírala z kuchyně i do dalších místností a jídelna se začala plnit nazdobenými barevnými perníčky. Tato činnost nám vydržela až do večera a vyhnalo nás od ní až kručení v břiše. K večeři jsme si vychutnali vynikající špekáčky a společný čas strávený u ohně. V tento páteční podvečer jsme si také nezapomněli připomenout „velikonoční příběh“ z Matoušova evangelia. A ještě na lůžku jsme s Přemkem živě debatovali.

V sobotu ráno jsme vstávali opět později než obvykle, ale tradiční rozcvičku jsme si ujít již nenechali. Osvěženi na těle jsme s chutí posnídali a rozvrhli si plán na celý den. Dopoledne nás opět čekala příprava dřeva a oběda. Holky se do všeho pustily s nadšením a tak výsledkem byly úhledné zásoby dřeva do všech místností a výborný oběd v podobě hrachové polévky a lahodných palačinek s nutelou, marmeládou a smetanou. Slunečné odpoledne jsme využili k hrám venku (ubíhalo ostošest) a přípravě na slavnostní večer. Ano, zcela poprvé jsme v Hostěnicích prožili „sederovou večeři“, kterou nás provázel Jožka Kovář. Než jsme však mohli usednout ke slavnostní tabuli, čekala nás spousta práce. S děvčaty jsme pekly beránka (na bylinkách), zadělávaly a pekly macesy (nekvašené chleby), aranžovaly talíře s jídlem, vyzdobily slavnostní tabuli a v neposlední řadě hodily do gala i sebe (teplá sprcha to jistila). Plni očekávání jsme pak usedli (již s Přemkem a Jožkou) k pro nás netradiční večeři, při které jsme si připomněli, co Bůh učinil pro svůj vyvolený národ a na vlastní kůži zakusili oslavu Velikonoc tak, jak ji před dvěma tisíci lety mohl prožívat Pán Ježíš se svými učedníky. Po náročném dni jsme naše spacáky uvítali s velkou radostí. Dlužno dodat, že i Jožkovi se na akci líbilo natolik, že i se svým malým synkem zůstal v Hostěnicích přes noc.

Nedělní ráno jsme opět věnovali balení, rychlému úklidu a přesunu na nedělní bohoslužbu. Ačkoliv, co do počtu účastníků, byla tato víkendovka malou, nabitostí a pestrostí programu byla velkou nejen na duši, ale i na duchu.

Simona Kavalcová – Simka

 Organizační tým Velikonoc 2017

Velitel akce: Simona Kavalcová – Simka
Vedoucí-zdravotník: Přemysl Kavalec – Přemek
Vedoucí: Marie Kandelová – Mája
Zvláštní úkoly: Josef Jan Kovář – Jožka.

Další informace

Fotogalerie z akce ke shlédnutí zde.