V březnu 2016 se v Brně konalo celostátní víkendové setkání instruktorů Národních výcvikových táborů (NVT), což jsou zážitková školení dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v naší organizaci Royal Rangers (RR). Letos došlo k výrazné změně oproti předchozím letům, kdy se pořádaly víkendové semináře výhradně pro členy instruktorského týmu NVT pro dospělé vedoucí. Tentokrát však byli zváni i instruktoři NVT pro Juniory, tedy pro dobrovolné vedoucí mladší 18 let, a také účastníci Akademie RR, což je dvouletý výcvikový kurz pro uchazeče na nové instruktory NVT. Vzhledem k tomu, že dva členové současného instruktorského týmu pocházejí z řad naší 24. Přední hlídky (24. PH) Brno, přinášíme o proběhlé akci bližší informace.

Setkání instruktorů NVT: 18. – 19. 3. 2016 Brno

Skoleni-NVT-2016

Prvního dne navečer, tedy v pátek 18. března, jsme se shromáždili v modlitebně brněnského sboru Apoštolské církve na Životského 10 v Brně-Židenicích. Dorazilo nás celkem 17 účastníků, přičemž zastoupeno bylo 12 oddílů RR z Moravy, Slezska i Čech. Jmenovitě to byly 2. PH Břeclav, 3. PH Vsetín, 4. PH Oldřichovice, 8. PH Zlín, 9. PH Třinec, 18. PH Brno, 24. PH Brno, 34. PH Nymburk, 35. PH Praha, 41. PH Zábřeh, 42. PH Ostrava a 58. PH Bučovice. Dorazit měli ještě zástupci 37. PH Kladno a 40. PH Hustopeče, ale z vážných důvodů se jim nepovedlo přijet. Naši 24. PH reprezentovali na setkání manželé Kovářovi, přičemž Lenka slouží jako instruktor NVT pátým rokem a Jožka letos slaví 10 let od svého zařazení do týmu. Setkání organizovala Národní rada RR v ČR, ale většinu praktického zajištění akce nesla na svých bedrech naše sesterská 18. PH Brno, jmenovitě manželé Hauptmanovi. Dlužno dodat, že odvedli vynikající práci, a to ve všech ohledech.

Páteční program byl méně formální. Po společné večeři si vzal slovo Karel Hauptman a přiblížil přítomným jednotlivé body programu i některé organizační pokyny. Po společném ztišení pak vyzval účastníky, aby mu jednou větou odpověděli na otázku: „Proč jsem zde?“ Na Karla navázal národní velitel Petr Walach s praktickými principy vyučování na NVT a se slovem na známé verše z biblické 5. knihy Mojžíšovy, které tvoří součást židovské modlitby „Šma Jisrael“ (Slyš, Izraeli). Karel Hauptman potom rozdělil úkoly na letošní NVT dospělých, které by mělo proběhnout v červenci u obce Sloup v Moravském krasu. Z hlediska účasti Jožky a Lenky na pátečním programu to bylo vše, neboť jejich miminko již potřebovalo kvalitní odpočinek doma.

Druhý den, tedy v sobotu 19. března, začínal program již v osm hodin ráno. Setkání se odehrávalo tentokrát v modlitebně Křesťanského sboru Brno na Šámalově 15, tj. pouhých pár set metrů od modlitebny AC. Celý dopolední blok programu byl věnován profesionální výuce rétoriky, kterou vedla rozhlasová reportérka a moderátorka Lucie Endlicherová. Její seminář vychází z desítek let praxe, zejména v Rádiu Progras a na Rádiu 7, kde Lucie působí dodnes. A co více, prezentované teoretické zásady bylo možno ihned vyzkoušet v praxi. Pro instruktory NVT, kteří na každém výcvikovém táboře přednášejí i několik hodin denně a lhostejno, zda pod střechou či pod širým nebem, tak byl tento seminář skutečným požehnáním.

Oběd zajišťovala Katka Hauptmanová a byl jedním slovem exkluzivní. Po vynikající polévce následoval neméně lahodný guláš s houskovým knedlíkem, ale nezapomnělo se ani na vegetariány. Všichni účastníci tak mohli pokračovat v sobotním programu příjemně zasyceni a dobře naladění. Důležitým bodem bylo vystoupení Petra Walacha, jenž představil publikaci se vzory dokumentace vedené na letních táborech (přihlášky, lékařská potvrzení, faktury atd.), a to s novelizací k 1. 1. 2016. Vyvrcholením odpolední části setkání však byly prezentace plnění studijních plánů délesloužících instruktorů NVT, k jejichž zadání došlo začátkem loňského roku. Dlužno dodat, že zástupci našeho oddílu zde ostudu neudělali. Zatímco Jožka celý blok zahajoval a za pečlivě připravenou prezentaci sklidil potlesk, Lenka blok zakončila a z důvodu nečekaných technických komplikací musela svou prezentaci odpřednášet takříkajíc „z hlavy“ a bez podpory audiovizuální techniky, za což sklidila uznání. Po oficiálním ukončení akce Petrem Walachem a Karlem Hauptmanem následoval zevrubný úklid zapůjčených prostor a odjezd domů.

Děkujeme Katce a Karlovi Hauptmanovým a Národnímu veliteli Petru Walachovi za perfektně připravenou a vzorně realizovanou akci. Děkujeme rovněž Lucii Endlicherové za vynikající vyučování a za trpělivé odpovědi na množství našich dotazů. Zvláštní poděkování náleží i vedení Křesťanského sboru Brno, jež nám ochotně poskytlo azyl během druhého dne setkání. Největšími díky však jsme zavázáni našemu Bohu, který jednomu z původně přihlášených účastníků poskytl v páteční podvečer vskutku mimořádnou dávku ochrany. Děkujeme.

Josef Jan Kovář – Jožka


1 komentář

Školení lektorů RR 2016 | Royal Rangers v ČR · 21. 3. 2016 v 13.13

[…] Podrobnou reportáž jednoho z účastníků najdete na stránkách 24.PH Brno. […]

Komentáře nejsou povoleny.