Schopnost poskytnutí rychlé a kvalitní první pomoci v případě zranění či nemoci je jednou z nejdůležitějších dovedností každého dobrého vedoucího pracujícího s dětmi a mládeží. Právě my vedoucí jsme totiž často jediní dospělí přítomní na našich aktivitách (které se kupodivu neomezují jen na hraní Tiché pošty v klubovně) a jsme tedy doslova v první linii záchranného systému. Na našem včasném rozpoznání závažnosti stavu a následných krocích tak může záviset až příliš mnoho. Proto se snažíme i v této oblasti se soustavně připravovat na den zlý, zcela v souladu s heslem RR „Vždy připraven!“ Výborným způsobem vzdělávání a výcviku jsou mj. kurzy první pomoci pro laickou veřejnost, které organizují specializované zdravotnické organizace. A právě na jeden tento kurz, pořádaný Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje (ZZS JmK), jsme se společně vypravili v polovině října 2017.

Kurz PP u dětí: čtvrtek 19. října 2017 Brno

Specializovaný kurz první pomoci u dětí se konal od 16 hodin v konferenčním sále krajského centra ZZS JmK v Brně-Bohunicích na ulici Kamenice. Vedla jej Mgr. Bc. Vlasta Vařeková z Oddělení krizové připravenosti a vzdělávání, bývalá vrchní sestra Územního oddělení Znojmo a zkušená zdravotnická záchranářka se 17 lety praxe. Počet účastníků kurzu byl omezen na 15 a pět z nich dorazilo z řad Royal Rangers: Simka Kavalcová, Viki Krištof, Mája Kandelová, Martin Chlud a Jožka Kovář. Během čtyř hodin našlapaných informacemi jsme se dozvěděli mnoho nových věcí a ledasco si i vyzkoušeli. Dlužno dodat, že z hlediska vzdělávání v první pomoci nejsme nepopsané listy, například Jožka se Simkou jsou držiteli licencí Zdravotníků zotavovacích akcí Českého červeného kříže a máme za sebou i další specializační kurzy, přesto jsme byli několikrát překvapeni prezentovanými informacemi a postupy. Kurz u záchranné služby má bezesporu velkou výhodu v aktuálnosti informací, značných praktických zkušenostech přednášejících a prvotřídním vybavení. To jsme mohli obdivovat i na závěr při návštěvě Krajského zdravotnického operačního střediska a prohlídce garáží výjezdové základny Brno-Bohunice, kde parkovalo v pohotovosti pět sanitek Mercedes-Benz Sprinter a jedna Škoda Octavia systému rendez-vous. Díky Bohu za tuto zkušenost i za lidi, kteří mají v náplni práce pomáhat jiným lidem v nouzi.

Josef Jan Kovář – Jožka