Druhý únorový víkend jsme si dokázali, že správný royalista se práce neštítí. Vyrazili jsme totiž do Podskalí u Olomouce za našimi známými Krupičkovými do jejich základny misijní společnosti King´s Kids. Po příjezdu jsme se všichni rozhodili do několika pokojů a ubytovali se. Na večeři jsme si pochutnali na domácích langoších.

Veduocí si užívají langošů

Druhý den jsme si pořádně zapracovali. Museli jsme doslova přeházet hromady dřeva, poté někteří odvážní jedinci pomáhali Přemkovi s čištěním okapů a ostatní se šli projít po okolí. Večer jsme se odměnili čokoládovou odměnou v Olomouci. Poté jsme si užili večer plný her.

Kubíci s čokoládovou odměnou

V neděli jsme si poslechli Františkovo kázání, které nás povzbudilo a naplnilo božím slovem. Po kázání jsme se šli projít k bývalému břidlicovému dolu, zatímco naše šikovné vedoucí pomáhaly s přípravou oběda.