Podzimní konference velitelů 2012

V sobotu 10. listopadu se velitelé Předních hlídek (tj. oddílů RR) z Čech, Moravy a Českého Slezska sjeli do Brna na podzimní konferenci velitelů, kterou pořádá Národní rada Royal Rangers v ČR. Konference se opět konala ve zdařilé režii 18. Přední hlídky v prostorách AC Brno na Životského ulici.

Podzimní konference velitelů: 10. 11. 2012 Brno

V sobotu ráno se na konferenci vypravili celkem čtyři vedoucí našeho oddílu. Mimo velitele Jožky tvořili delegaci 24. PH ještě zástupce velitele Přemek, ekonomka oddílu Simka a zástupce řadových vedoucích, jímž byl Viki. Ani jsme se nestihli pozdravit se všemi známými i neznámými tvářemi a konference už začínala. Po krátkém přivítání národního velitele Petra Walacha přišel úvodní duchovní program. Chvály měl na starost tým vedoucích ze 3. PH Vsetín/Val. Mez./Jablůnka, slovem pak sloužil pastor Stanislav „Stašek“ Bubik z AC Praha. Mluvil více než hodinu a jeho kázání bylo pro nás vedoucí velice povzbudivé. Za zmínku stojí např. jeho ilustrace rozdílu v uvažování biblického hrdiny Davida a zbytku izraelské armády při pohledu na legendárního pelištejského válečníka Goliáše. Zatímco se celá armáda třásla strachem a říkala si jako jeden muž „ten je tak obrovský, toho nemohu přemoci,“ David naopak přemýšlel ve stylu „ten je tak obrovský, toho nemohu minout“ (pozn. Jožka: a tak spatřil světlo světa první odstřelovač).

Většina dne byla naplněna praktickými věcmi. Ekonom Národní rady RR v ČR Robert Matloch představil metodiku vyúčtování dotovaných akcí pro ministerstvo školství. Národní velitel Petr Walach prezentoval přehled nejvýznamnějších akcí pro rok 2013, přičemž s některými z nich byli přítomní velitelé seznámeni skrze hlavní organizátory. Například Pavel Svoboda z 25. PH Bystřice nad Pernštejnem představil chystanou celostátní fantasy LARPovou Bitvu pěti armád na motivy knihy Hobit od J. R. R. Tolkiena. Náš Jožka pozval přítomné na armádní Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Petr „Peca“ Machalec z 3. PH Vsetín představil již tradiční celostátní kulturní akci RoyalFest na Vsetíně a Josef „Ježek“ Švirák z 8. PH Zlín přinesl první informace o celostátním sportovním Ringoturnaji 2013.

Rozsáhlou prezentaci přednesl Karel Hauptman z pořádající 18. PH Brno, který na konferenci dorazil přímo z nemocnice, kde se zotavoval po prodělané operaci nohy. Na rok 2013 se totiž připravuje první misijní NVT Juniorů v zahraničí. Cílem bude Srbsko, přesněji oblast Vojvodina, kde žije rozsáhlá slovenská menšina. Ta je tvořena potomky slovenských evangelíků, kteří do oblasti přišli v 18. století poté, co bylo toto území vyrváno z rukou muslimů rakouskou armádou. Dle informací Karla bude výcvik tamních dětí v tábornickém umění dosti specifický, neboť tam například vůbec neznají spací pytle.

V průběhu konference se také sešly jednotlivé Krajské rady RR, aby se domluvily na společných aktivitách v rámci svých územních jednotek. Například naše Jihomoravská krajská rada se mj. dohodla na společné účasti našich oddílů na červnové fantasy Bitvě pěti armád, stejně jako na společné propagační akci naší organizace v září. V rámci konference dále proběhla slavnostní certifikace Juniorských vedoucích, kteří za uplynulý rok absolvovali pokročilý výcvik v rámci některého ze specializačních NVT. Náš oddíl tentokrát zastoupen nebyl, neboť naše Juniorky již z této věkové skupiny vyrostly.

Závěr konference se nesl ve znamení prezentací Předních hlídek, které se touto formou postupně představují ostatním. Viděli a slyšeli jsme tak o práci jak zasloužilých veteránů (12. PH Rumburk), tak poměrně nováčků (43. PH Vyškov). Nejrozsáhlejší prezentaci pak měla legendární 15. PH Mariánské Lázně, která mimo četných „standardních“ volnočasových aktivit s dětmi provozuje Středisko Víteček s denním stacionářem a terénním nízkoprahovým zařízením, dále speciální základní školu a také Záchrannou službu Royal Rangers, což je zvláštní jednotka integrovaná v IZS Karlovarského kraje, která se podílí např. na záchranářském výcviku příslušníků okolních útvarů Policie ČR.

Závěrem nezbývá než konstatovat, že se i Podzimní konference velitelů velice povedla. Díky Bohu za to. Děkujeme národnímu veliteli Petru Walachovi za zdařilou organizaci konference a Karlu Hauptmanovi i jeho týmu z 18. PH za perfektní zajištění zázemí akce.

?

Fotogalerie z konference zde.

Reportáž z pera národního velitele RR v ČR zde.