Akce s názvem Pečení perníčků s babičkami, která se konala v sobotu 26.11. 2022 se nesla v přátelském duchu. Na začátku jsme společně zazpívali hymnu Royal Rangers, pomodlili se a pustili do práce. Babičky nám se vším pomáhaly a byly nám velikou oporou. Účastníků bylo kolem dvaceti a během pečení jsme si pouštěli vánoční písně, povídali si a hráli hry. Babičky nám vyprávěly o svém dětství během války a vysvětlily nám, jak se mámě dobře, že máme hračky, teplý domov a že máme za co být vděční Bohu.

Všichni se horlivě zapojili do vykrajování a zdobení perníčků, vykrajovali jsme různé tvary. Ve zdobení se projevily skryté talenty mnoha z nás. Kdo nezdobil, tak připravoval balíčky se sušeným ovocem nebo štítky na balíčky do royalovského obchůdku. Všechny tyto výrobky následně sklízejí úspěch u mnoha šťastlivců, kteří si za symbolickou cenu pořizují naše výtvory na stáncích každou adventní neděli po bohoslužbě. Z výtěžku dále uděláme radost našim včelám, které díky tomu dostanou něco na zub.
Velice krásně strávená sobota, děkuji za účast a těšíme se na dalších akcích.
(Zápis sepsal Pavko)