Společné zahájení školního roku 2013/2014 jsme pojali netradičně. Na víkend 13.-15. září byly v Kralicích nad Oslavou ohlášeny velkolepé oslavy 400 let od posledního vydání Bible kralické. Jak ukázal bleskový průzkum mezi rodiči, většina z nich se těchto oslav chystala zúčastnit. Také velitel oddílu Jožka plánoval návštěvu Kralic, neboť součástí oslav byla i veřejná projekce dokumentárního filmu „Pod ochranou Žerotínů“, na jehož tvorbě měl tu čest se podílet. A jelikož jsme v dlouhodobém plánu počítali se zahajovací akcí právě na tento víkend, nebylo nic jednoduššího než vyrazit do Kralic pod hlavičkou oddílu také.

Oslava 400 let Bible kralické: sobota 14. 9. 2013 Kralice nad Oslavou

Kralice-2013

V sobotu 14. září jsme se sešli na hlavním nádraží v Brně. Či přesněji řečeno, šest z nás. Zbývající čtveřice se k nám připojila až v Kralicích. Slabší účast (celkem 10 osob) měla dva důvody. První z nich bylo špatné počasí, kdy jedna z maminek dokonce volala veliteli oddílu pět minut po srazu, že své původně přihlášené děti do takové sloty nepustí. Další část našich členů se potom do Kralic vypravila se svými rodinami.

Program oslav byl vskutku velkolepý a nehrozilo, že bychom stihli všechno. Lze říci, že se Kralice připravily na tyto dny vskutku důkladně. Jen počasí dávalo organizátorům i návštěvníkům zabrat. Ani ne tak déšť, jako zima. Přestože Royal Rangers nejsou z cukru, znamenalo to pro naši výpravu udržovat se při pohybu venku pokud možno v pohybu. Po slavnostním zahájení oslav starostou Kralic Emilem Dračkou a synodním seniorem ČCE Joelem Rumlem o půl desáté jsme u hlavního pódia vydrželi sotva hodinu. Z krásných vokálů Maranatha Gospel Choir i řízných tónů skupiny Jiný rytmus (nahradila původně ohlášený Tretí deň) jsme tak slyšeli jen část. Rázným pochodem za obec jsme se jednak zahřáli, ale také navštívili polní ležení z dob Třicetileté války. Pohled na čerstvě uvařenou vojenskou šlichtu v kotlíku i na oheň doutnající pod velkou konvicí v polní kuchyni byl hřejivý sám o sobě. Jožka pak zbytek výpravy opustil a běžel do Sokolovny, kde probíhala přednáška prof. Tomáše Knoze, předního specialisty na dobu Karla st. ze Žerotína a tedy i vzniku Bible kralické. Boční sál kralické sokolovny byl přitom zaplněn až k prasknutí.

Významnou roli sehrály kralické oslavy i v rovině sociální. Záplava nejrůznějších dávných či prostorově vzdálených přátel přítomných na akci byla opravdu mimořádná, takže autor těchto řádků postupně rezignoval na většinu programu a ponořil se do družných rozhovorů. Zde dominovali zejména bývalí členové našeho oddílu, které život rozesel do nejrůznějších koutů Moravy. Přítomní však byli i zástupci dalších oddílů Royal Rangers, osobně lze dosvědčit účast členů např. 18. PH Brno, 31. PH Jihlava, 41. PH Zábřeh, 42. PH Ostrava či 46. PH Frýdek-Místek. Během hovorů jsme si v sokolovně prohlédli výstavu výtvarných děl dětí a mládeže inspirovaných Biblí kralickou a později (již mlčky) také shlédli předávání cen vítězům výtvarných soutěží.

Odpoledne se oteplilo a dokonce i vysvitlo sluníčko, tudíž jsme mohli shlédnout zdravice zástupců církví a galaprogram na hlavním pódiu v relativním pohodlí. Ze slavných jmen české umělecké scény a popkultury jsme viděli vystoupení Petra Bendeho, Alfréda Strejčka a Štěpána Raka či Felixe Slováčka. Zpěv Dagmar Patrasové účast našeho oddílu na oslavách uzavřel. Bylo třeba se vrátit do Brna v čas oznámený rodičům, a tak jsme vyrazili na zpáteční cestu. Ta proběhla bez komplikací.

Celkově lze oslavy v Kralicích na základě jednodenní zkušenosti hodnotit jako velmi zdařilé. Co jsme měli možnost vidět, tak se pořadatelé se ctí vyrovnali se všemi aspekty akce. A je nutno ocenit, že i když počasí mávalo nad Kralicemi více než půl dne „žlutou kartou“, na „červenou kartu“ nedošlo. Díky Pánu Bohu za to. Poděkování patří také Máji Kandelové za bezproblémovou přípravu a řízení naší účasti. Letošní rok je z hlediska českých a obzvláště moravských duchovních dějin významný, a i když jsme účast na oslavách Cyrilometodějského výročí z důvodu příprav letních táborů nezvládli, těžko si lze představit lepší zahájení školního roku, než právě oslavy Bible kralické – knihy, s níž jsou spjata jména velikánů jako Jan Blahoslav či Jan Ámos Komenský.

Josef Jan Kovář – Jožka
velitel 24. PH Brno

Organizační tým Zahajováku 2013:

Velitel akce: Marie Kandelová – Mája
Vedoucí-zdravotník: Josef Jan Kovář – Jožka
Vedoucí: Lada Suchomelová, Přemysl Kavalec – Přemek, Simona Kavalcová – Simka.

Další informace

Fotogalerie z akce ke shlédnutí zde.

Předchozí ročník

Zápis ze Zahajováku Moravský kras 2012 zde.