V září 2019 proběhne oslava 20 let existence 24. Přední hlídky Royal Rangers. Akce se bude konat na táborové základně v Hostěnicích.

Oslava 20 let 24. PH: sobota 21. září 2019

Velitel akce: Ing. Přemysl Kavalec – Přemek, tel.: 606 147 916.