NVT Juniorů základní 2013

V květnu 2013 proběhl další ročník Národního výcvikového tábora Juniorů (NVT-J). Akce je určena pro starší Rangery a Juniory, tedy Adventure Rangers a Expedition Rangers (věk 13-17 let), kteří mají touhu pracovat s dětmi a pomáhat vedoucím v jejich službě. Za naši 24. Přední hlídku se letošního NVT-J zúčastnili jednak Junioři Verča, Dave a Kryštof (v roli účastníků), jednak velitel oddílu Jožka (v roli instruktora).

NVT-J základní: Valašská Bystřice, 17. – 19. května 2013

Nasivka_NVT-Jun

Účastníci se sjížděli na základnu Mraveniště ve Valašské Bystřici v průběhu pátečního odpoledne. Prakticky nikdo nepomyslil na fakt, že se jedná o jubilejní páté základní NVT pro Juniory, které se v České republice pořádalo. První, česko-polské, se konalo v srpnu 2006 ještě na základně Jiřín u Jihlavy a podobalo se klasickým NVT pro dospělé vedoucí. Po několikaleté pauze se roku 2010 uspořádalo druhé NVT-J na naší základně v Hostěnicích, ale již se zcela odlišnou filozofií i náplní výcviku. Od roku 2011 se pak tato základní NVT pořádají pravidelně ve Valašské Bystřici.

Naše čtyřčlenná výprava vyrážela z Brna rychlíkem do Hranic na Moravě, kde byl plánován přestup na osobní vlak do Bystřičky. Odtud jsme měli pokračovat autobusem. Žel se tento plán zhroutil jako domino již na prvním přestupu. Náš rychlík totiž uvízl těsně za Přerovem a než nás vysvobodila povolaná dieselová lokomotiva, nabrali jsme 20 minut zpoždění. Osobní vlak samozřejmě nečekal, a tak v Hranicích nastalo žhavení drátů s ostatními instruktory. Nový pokyn zněl dopravit se do Rožnova pod Radhoštěm. Na tento úsek cesty, který již, díky Bohu, proběhl bez mimořádných situací, nás posílila Juniorka Petra ze sesterské 18. PH Brno.

Letošní NVT vynikalo i v dalších ohledech. Počet 49 účastníků z celé České republiky vyvolával nová očekávání mezi instruktory, mezi nimiž letos poprvé sloužila i absolventka NVT-J z roku 2010, Esťa Šišková z domácí 3. PH Vsetín. Osvědčila se ve všech oblastech a mohla se tak stát dobrým vzorem letošním účastníkům. Nováčkem mezi instruktory byl také Honza Richtr z 18. PH, jenž je mimochodem absolventem legendárního prvního Juniorského NVT z roku 2006. A i on zvládl své úkoly s přehledem. Náš Jožka se pak vrátil do týmu instruktorů po roční pauze způsobené studijní stáží v Anglii.

Cesta zpět byla opět dobrodružná díky mimořádné události na železniční trati Přerov-Brno, která si vynutila náhradní autobusovou dopravu z Kojetína do Vyškova. To nepotěšilo Jožku, kterému mimo tří vlastních svěřenců přibyli na zpáteční cestu Honza ze 40. PH Hustopeče a Petra s Deborou z 18. PH Brno. Nakonec jsme nabrali 75 min zpoždění, ale, díky Bohu, v konečném účtování to až tak nevadilo.

Jak tedy letošní NVT Juniorů zhodnotit? Bylo velké a zdařilé. Kapacity našeho oddílu byly posíleny o tři velice šikovné Juniory, z čehož může mít radost zejména velitelka letošního letního tábora Lada. Jožkovi pak letošní NVT připomnělo, jak ten čas letí. Není to tak dávno, kdy po své účasti v roli instruktora na prvním NVT Juniorů v roce 2006 přebíral kmen Greenhornů, jenž se následně do dějin oddílu zapsal pod názvem „Tygři“. A dnes první veteráni této Tygří smečky, již jako Junioři, završili svou cestu dětským programem Royal Rangers absolvováním Národního výcvikového tábora. Jedna éra tak pomalu, ale jistě končí.

Fotogalerie zde.

Realizační tým Národního výcvikového tábora Juniorů 2013:

Velitel tábora: Karel Hauptman
Instruktoři: Petr Walach, Petr Helešic, Petr Machalec, Jan Richtr, Josef Kovář, Ester Šišková
Juniorští instruktoři: Zuzana Galdová, Anna Senecká, Eliška Seidlová, Kristýna Komárková
Fotograf: Filip Šiška
Zdravotník: Karel Hauptman
Kuchařky: Kateřina Hauptmanová, Kristýna Klabníková
Zásobovač: Pavel Mikel.

Děkujeme!