Od pondělí 1. února 2016 platí novela silničního zákona, v níž je definována i povinnost chodců nosit reflexní prvky. A jelikož náš oddíl realizuje i víkendové akce a tábory s pěšími přesuny, platí od tohoto data povinnost vybavit své dítě na tyto akce v souladu se zákonem.

Povinnost reflexních prvků u chodců od 1. 2. 2016

Policie-foto

Vážení rodiče, od pondělí 1. února 2016 přibude k povinnostem při přípravě výstroje na naše akce i přibalení reflexních prvků.

Citujeme ze schválené novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

V § 53 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Pohybuje-li se chodec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, kde není veřejné osvětlení, nebo kde je veřejné osvětlení vypnuté, je povinen mít na sobě reflexní prvky umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Za porušení povinnosti nošení reflexních prvků může být uložena pokuta 2000 Kč na místě nebo 1500-2500 Kč ve správním řízení. Z toho důvodu Vás, rodiče, zdvořile žádáme, abyste své děti na naše akce vybavili předepsanými reflexními prvky.

Není třeba nosit přímo reflexní vesty, stačí jakýkoliv reflexní prvek, který je umístěn tak, aby ho viděli ostatní účastníci silničního provozu. V pořádku je tedy například reflexní pásek, nebo reflexní prvky, které jsou součástí oblečení. Dále doporučujeme, aby reflexním prvkem byl vybaven i batoh či zavazadlo Vašeho dítěte.

Pro případ, že nemáte reflexní prvky k dispozici, uvádíme informace doporučené nadací BESIP. Přímo v Brně má sídlo česká firma Altima, která předpisové reflexní prvky vyrábí. Odkaz zde.

Další firmou doporučenou BESIPem je AM Cygnet Company, která dováží reflexní prvky z Estonska. Odkaz zde.

Více informací o reflexních prvcích na stránkách nadace BESIP zde.

Vážení rodiče, děkujeme Vám, že vzornou spoluprací na dodržování zákonů České republiky i v této oblasti zvýšíme bezpečnost Vašich dětí, které tak půjdou vzorem svým vrstevníkům i zbytku společnosti.

Josef Jan Kovář – Jožka

Kategorie: Všeobecně