Jako už tradičně, i letos v červnu jsme se společně s dalšími hlídkami z Jihomoravského kraje sešli, abychom utužili přátelské vztahy a navázali nové. Tento rok k nám do Hostěnic přijeli děti a vedoucí z 2. přední hlídky z Břeclavi a 18. PH z Brna. Víkendovku jsme společně po příjezdu všech účastníků zahájili společným opékáním špekáčků. U ohně se zůstalo až do pozdních večerních hodin.

V sobotu ráno se účastníci rozdělili na mladší a starší část a pod dohledem vedoucích se po zbytek dne věnovali nabitému programu. Menší děti se pod vedením Aničky dozvěděli o židovské dívce Ester, která svou krásou a důvtipem učarovala perskému králi Achašverovi. Děti jí v tom pomohly nasbíráním bylinek do vonných mastí a nalezením ztracené šperkovnice, kterou zmatená Ester zapomněla v našem hostěnickém háječku. Králův podlý rádce Haman ale mezitím lstí vymámil ze svého panovníka rozkaz, aby dal vyhladit všechen židovský lid ve svém království. Zoufalá Ester nás poprosila o pomoc při zastavení tohoto činu. Vydali jsme se tedy na výpravu, abychom králův nový verdikt, rušící původní příkaz, předali příslušným místodržícím a ochránili ho před Hamanovými špehy. Zprávu jsme doručili v pořádku. Pak už jsme se jen radovali z dobře odvedené práce a náš úspěch oslavili výtečnou večeří. Starší royalisté strávili celý den důkladným tréninkem ringa a bojovkou v lese.

Neděli jsme započali společnou ranní bohoslužbou pod vedením Jožky, který nám na příběhu královny Ester ukázal její odvahu, smělost a lásku k Bohu. Připomněl nám také vlastnosti, které jako Royal Rangers neseme a kterými se vyznačovala i Ester. Po shromáždění jsme se dali do úklidu základny a v brzkých odpoledních hodinách se rozjeli zpátky do svých domovů.

Díky Pánu za tuto akci. Těšíme se příště!