Jubilejní konference RR 2013

První víkend v říjnu se v Brně konala slavnostní konference k 20. výročí vzniku Royal Rangers v České republice. Ano, z hlediska lidského života naše organizace zdárně překonala svá pubertální léta a vykročila na cestu dospělosti. Výroční konference byla dlouho připravována, první jednání probíhala již s ročním předstihem. Tíha organizačních příprav ležela z větší části na veliteli brněnské 18. PH Karlovi Hauptmanovi a jeho úžasné ženě Kateřině. Právě jim dvěma tak především vděčíme za to, že výroční konference opravdu proběhla. Registračních formulářů se na internetu sešlo plných 234, což slibovalo trojnásobnou účast než obvykle.

Jubilejní konference RR: 4. – 5. října 2013 Brno

RR-konference-2013

O takto důležité události bude jistě napsáno mnohé, obecné informace proto podáme s důrazem na události týkající se našeho oddílu. První den se odehrával v modlitebně Apoštolské církve Brno, která poskytuje záštitu 18. Přední hlídce. Program byl zaměřen na aktivní vedoucí RR. Hlavní body jednání jsme měli dva. Nejprve se řešily nové stanovy organizace, které reagují na nový občanský zákoník. V diskusi předcházející hlasování zazářil náš staronový velitel Přemek Kavalec, který návrh stanov rozpitval vskutku důkladně. Diskuse však byla vedena věcně, což ocenil zejména bývalý velitel našeho oddílu Jožka se zkušenostmi z univerzitního Akademického senátu. Návrh stanov byl celkem jednoznačně schválen. Dalším bodem byla volba členů Národní rady RR v ČR. Z kandidujících veteránů byli zvoleni všichni, o zbývající post se utkali nováčci Marek Bužga z Ostravy a Petr Svoboda z Bystřice. Zvolen byl Marek, ale Jožka byl rád, že už není velitelem oddílu a nemusí tak mezi těmito svými kamarády volit. O dalším programu autor těchto řádků mnoho neví, neboť musel po volební části programu z rodinných důvodů odejít. O čem však není pochyb, je skvělá práce další vedoucí naší „Čtyřiadvacítky“, Lady Suchomelové, která celý víkend sloužila jako tlumočnice vzácných hostů z Velké Británie. Ti totiž měli závěr pátečního večera ve své režii.

Sobotní program se přesunul do rozlehlých prostor naší zaštiťující církve Slovo života Brno, neboť byl určen i bývalým členům a příznivcům RR. Sešlo se nás celkem asi 250. Ranní zprovoznění sálu měl na starosti Jožka, Přemek s Vikim vybudovali zázemí pro hosty a MiHor s bravurou jemu vlastní zajistil ozvučení sálu i dataprojekci. Zdravotnickou službu nakonec vykonával MUDr. Tomáš Bár ze 3. PH Vsetín, neboť naše stálá zdravotnice Lenka se zotavovala z horečky. Samotný program byl velmi zajímavý. Národní velitel Petr Walach svým poutavým vyprávěním přiblížil nelehké počátky Royal Rangers v naší zemi a následný vývoj až do současnosti. Biskup Apoštolské církve Martin Moldan promluvil k přítomným o morálních aspektech služby dětem a mládeži, o zodpovědnosti, radosti a naplnění, které dobře odváděná služba přináší. Pak vystoupil národní velitel Velké Británie Bob Holland a předvedl něco ze svého iluzionistického umění. Bylo úžasné sledovat, s jakou vervou a zápalem předváděl tento ctihodný britský důstojník „kouzla“ určená původně dětem a mládeži. Zde nelze pominout, že při jednom obzvláště vydařeném kousku hrála hlavní roli naše Lada.

Vyvrcholením dopoledního programu bylo předávání ocenění zasloužilým velitelům a zakladatelům organizace RR v naší zemi. Vyznamenání se předávala celkem trojího druhu. Jedno z nich, Medal of Excellence, obdržel i náš Přemek Kavalec, zakladatel a dlouholetý velitel 24. Přední hlídky, který se mj. podílel na výstavbě národní základny v Jiříně a po její evakuaci vybudoval vlastní základnu v Hostěnicích. Zdaleka nejvíce vyznamenaným jedincem však byl národní velitel Petr Walach, který krom jiného obdržel i diplomy od vedení Apoštolské církve a slovenských Royal Rangers. Dopolední část programu zakončila slavnostní certifikace absolventů letošních Národních výcvikových táborů pro Juniory.

Na oběd jsme se rozptýlili. Národní velení s hosty se vydalo do restaurace, Brňané a někteří další se odebrali jíst také mimo konferenční prostory, ale většina účastníků obědvala v církevní kavárně. Službu v kuchyni tam vykonávala mj. i naše bývalá Juniorská vedoucí Peťa Sedláčková. Odpolední program konference zahájil Nelson Hogg, předseda Evropského výboru Royal Rangers a bývalý národní velitel Velké Británie. Což samozřejmě znamenalo plné tlumočnické nasazení naší Lady. Po Nelsonovi vystoupil Petr Walach a představil něco z vizí pro budoucnost českých a moravských Royal Rangers. Závěrem konference pak byli uvedení členové Národní rady RR v ČR zvolení předchozího dne. A jak následně prohlásil Karel Hauptman, to byl konec…

Jubilejní konference k 20. výročí Royal Rangers v České republice se díky Bohu povedla prakticky po všech stránkách. Organizátoři z 18. PH (oba dny) i 24. PH (druhý den) odvedli velký kus práce. Byly připomenuty a oceněny zásluhy těch, které dnešní generace dětí již v podstatě nezná, byť by bez jejich vůle, práce a obětí Royal Rangers v naší zemi sotva mohli vzniknout. A staří veteráni se naopak mohli potěšit pohledem na desítky nových Juniorských nadějí, které jim jasně demonstrovaly, že jejich dávná služba měla smysl. Děkujeme.

Josef Jan Kovář – Jožka
bývalý velitel 24. PH Brno

Účast 24. PH Brno na Jubilejní konferenci 2013:

Členové organizačního týmu:
Lada Suchomelová: tlumočnice, zázemí pro hosty
Michal Horčica – MiHor (býv.): zvukař, technická asistence
Přemysl Kavalec – Přemek: zázemí pro hosty, technická asistence
Josef Jan Kovář – Jožka: fotodokumentace, technická asistence
Viktor Krištof – Viki: zázemí pro hosty, technická asistence
Petra Sedláčková – Peťa (býv.): kuchyně

Simona Kavalcová – Simka
Marie Kandelová – Mája
Jiří Růžička – Růža (býv.)
Jan Mészáros – Johny (býv.)
Hana Mészárosová – Hanka (býv.)
Pavlína Studénková – Pája (býv.)
Filip Munzar – Fífa (býv.).

 

Fotogalerie z konference zde.
Krátké shrnutí od Národního velitele Petra Walacha zde.