Jarní konference velitelů 2014

V sobotu 12. dubna 2014 se v Brně konala pravidelná jarní konference velitelů Royal Rangers. Moravská metropole má na tyto akce v posledních letech monopol, což je dáno zejména její výhodnou polohou z hlediska dopravy v rámci naší vlasti. Ohledně místa konání se tentokrát uvažovalo o využití hlavního sálu církve Slovo života Brno na Nových Sadech, který se již osvědčil při loňské výroční konferenci RR. Sál však v daném termínu nebyl k dispozici, a tak došlo na plán B v podobě modlitebny Apoštolské církve Brno na Životského ulici. Tamní prostory a organizační tým z domovské 18. Přední hlídky představují plně osvědčenou variantu již po několik let.

Jarní konference velitelů 2014: sobota 12. 4. 2014 Brno

Medal of Excellence100x246

V sobotu ráno se do Brna sjely desítky vedoucích Royal Rangers ze všech koutů České republiky. Naši 24. Přední hlídku reprezentovali staronový velitel oddílu Přemek a oddílová ekonomka Simka. Na odpolední program dorazil po splnění pracovních povinností na univerzitě také bývalý velitel Jožka. Program konference byl pestrý jako vždy, přičemž některé body měly obzvláštní důležitost.

S ohledem na legislativní změny v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku (NOZ) od 1. 1. 2014 byl projednán návrh nového Organizačního řádu RR v ČR připravený Národní radou. Řád, který na konferenci představili členové Národní rady Karel Hauptman a Markéta Holečková, řeší jednak nové věci ohledně budování organizace, dále otázky týkající se spolupráce s jinými subjekty, ale i financování ústředí RR. Rozprava k tomuto dokumentu byla poměrně široká a připomínkové řízení bude probíhat i nadále.

Důležitou novinkou je změna pojišťovny, která zajišťuje úrazové pojištění členů RR a dalších účastníků našich aktivit. O této změně referoval Národní velitel P. Walach. Strategická spolupráce s pojišťovnou Generali, jejíchž služeb jsme během existence našeho oddílu žel museli také několikrát využít, byla ukončena k 31. 12. 2013. Novou partnerskou pojišťovnou České rady dětí a mládeže (a tedy i Royal Rangers v ČR) je od 1. ledna 2014 pojišťovna Kooperativa. Prvním kladem nového partnerství je zjednodušení administrativních úkonů v případě vzniku pojistné události. Na Generali však budeme v Brně vzpomínat v dobrém, neboť všechny naše vzniklé události, díky Bohu jich nebylo mnoho, byly po prošetření kompenzovány.

Proběhla volba členů nově zřízené Revizní komise Národní rady RR. Komise je tříčlenným orgánem zajišťujícím dozor nad nakládáním s finančními prostředky organizace a jejími členy jsou největší odborníci na danou problematiku, které v současnosti máme k dispozici (a kteří jsou ochotní v této oblasti sloužit). Z hlediska naší 24. PH je potěšujícím faktem, že jedním ze členů této komise byla zvolena i naše oddílová ekonomka Simka. Jakožto dlouholetá profesionální účetní a absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity je pro tuto funkci skutečně dobrou volbou.

Příznivou zprávou bylo schválení podpory naší činnosti Ministerstvem školství ve třech programech, kterými jsou Organizovaná mládež, Neorganizovaná mládež a Investice. Ekonom Národní rady RR v ČR Robert Matloch v této souvislosti představil metodiku vyúčtování dotovaných akcí a spolu s Národním velitelem P. Walachem zopakoval klíč pro rozdělení dotací mezi jednotlivé oddíly. Naše 24. PH přitom nedopadla příliš radostně, získali jsme podporu pouze na organizovanou mládež a přidělená částka je nejnižší v naší historii. Důvodů je několik, od poklesu členské základny v souvislosti s generační obměnou dětí přes částečný útlum aktivit z důvodu nutné stabilizace kádru vedoucích až po letošní dotační politiku Národní rady, která se rozhodla více podpořit slabší oddíly.

Výroční zpráva za rok 2013, jejíž distribuce byla na konferenci zahájena, ukázala stabilní růst organizace v členské základně, rozsahu aktivit a počtu účastníků i v objemu použitých finančních prostředků. Perličkou z hlediska 24. PH je publikace fotografie z našeho tábora v roce 2012 (str. 11). Odkaz na výroční zprávu je připojen pod článkem.

V rámci konference proběhlo odpoledne i zasedání Krajské rady RR Jihomoravského kraje. Zúčastnili se jej vedoucí z 2. PH Břeclav (velitel Petr Helešic), 18. PH Brno (velitel Karel Hauptman), 24. PH Brno (velitel Přemysl Kavalec), 40. PH Hustopeče (pověřený velitel Jakub Fridrich) a 43. PH Vyškov (pověřený velitel Jan Bubík). Tématem zasedání byla zejména krajská víkendová akce v červnu letošního roku.

Z dalšího programu konference lze zmínit reportáž z velmi úspěšného Juniorského misijního NVT u slovenských krajanů v Srbsku, prezentace různých vzdělávacích aktivit plánovaných na letošní rok a představení činnosti některých oddílů. Z hlediska naší 24. PH byly zajímavé dva momenty. Velitel Přemek fyzicky převzal Medal of Excellence (viz obrázek), která mu byla udělena v loňském roce za založení a 13 let věrného a zodpovědného velení našeho oddílu. Jožka pak připomněl blížící se Ringoturnaj Juniorů ve dnech 30. května až 1. června a poté přítomným velitelům představil novou karetní hru Impact s tématikou archeologie, kterou vyvinuli kolegové z jeho univerzitního pracoviště. Her při práci s dětmi a mládeží není nikdy dost, a tak byl zájem vskutku značný.

Závěrem je nutno poděkovat. Konference se díky Bohu opět vydařila. O zdar akce se zasloužili Národní velitel Petr Walach, moderátor konference Petr Helešic i tradičně skvělý tým organizátorů z 18. PH v čele s Katkou a Karlem Hauptmanovými. Děkujeme.

Josef Jan Kovář – Jožka

Účast 24. PH Brno na Jarní konferenci 2014:
Přemysl Kavalec – Přemek
Simona Kavalcová – Simka
Josef Jan Kovář – Jožka

Fotodokumentace z akce nebyla naším oddílem pořizována.
Výroční zpráva RR v ČR za rok 2013 ke stažení zde.
Zápis od Národního velitele Petra Walacha zde.