Podzimní prázdniny 2008 byly naprosto odlišné od všech, které se v RR dosud konaly. Od pátku do středy se totiž základna v Hostěnicích stala výsostným územím Velké Británie a veškerá komunikace se tak odehrávala v angličtině. Účelem vůbec první naší akce v anglickém jazyce bylo v prvé řadě uvědomění si nutnosti znát tento klíčový cizí jazyk.

EAH I: 24.-29. 10. 2008 Hostěnice

Odvážlivců z řad dětí a mládeže se nakonec objevilo celkem 19, z toho čtyři Tygři (Ema, Ivča, Janička a Miki) a pět hostů. Hladký chod zajišťovala osmička velitelů jak z RR (Přemek, Simka, Jožka, Lada), tak odjinud (Matt, Marian, Petra a Tim). Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin po 4-5 lidech, každá se svým lektorem. Jožka třeba dostal na starost Green Team (pozn. Jožka: muhehe:o)) s pěti dívkami. Krycí jméno týmu znělo „Frogs“ (Žáby) a jeho členkami byly Rangerky Mája s Magdou a Tygřice Ema, Ivča a Janička.

Den začínal klasicky rozcvičkou, hygienou a snídaní, kterou si účastníci, stejně tak jako oběd a večeři, dopředu objednali dle svých chutí. Pokud někdo neznal anglická slovíčka pro dané jídlo, mohl experimentovat a následně si pak určitě slovíčka zapamatoval. Za stravu se vždy platilo librami, které účastníci mohli získat za správné odpovědi po kázání (samozřejmě vše v angličtině), za pomoc v kuchyni, úspěchy ve sportu a při hrách, za vzorný úklid svých věcí atd. A naopak, za nepovolené mluvení v češtině mohl daný účastník libry také ztratit.

Libry se daly rovněž použít na nákup „mlsek“ (které se prodávaly po obědě) a denního tisku Royal Times, kde byly otiskovány rozhovory, informace o budoucím dění, kvízy a především jídelníček na další den. Výhodou bylo, že ceny většinou nebyly pevně stanoveny a tak mohli účastníci žádat o slevy a požadovat nižší prodejní cenu.

Každý den se probírala dvě témata z Bible a dvě témata ze společenských událostí. Pro lepší zapamatování účastníci sami předváděli pantomimou, rozhovory a scénkami daná témata, za která pak byli opět finančně ohodnoceni librami dle výkonnosti. Během celé doby se vřele doporučovaly pomůcky známé ze škol v podobě „taháků“ a možnosti kdykoliv využít svůj notebook pro zápis nových slov a frází.

Nad správnou výslovností a gramatikou bděli čtyři lektoři. Tři učitelé z jazykové školy, z toho jeden rodilý mluvčí ze Spojených států amerických (pocházející ze státu Oregon), a také pracovník české pobočky jedné americké firmy, který denně komunikuje s vedením v USA.

Konec každého dne se nesl ve znamení projekce klipů s anglosaskou hudbou přes dataprojektor, což díky titulkům představovalo další příjemnou formu výuky angličtiny. Promítány byly rovněž klipy a dokumenty s vojenskou tematikou, pochopitelně opět v angličtině.

Závěrem můžeme danou akci shrnout jako velmi zdařilou. Prožili jsme (kromě kuchařky, vedoucích a lektorů) pohodový čas v době prázdnin, kdy si účastníci mohli odpočinout od školy a přitom si nenucenou formou procvičili jeden z předmětů, který ve škole není zrovna favoritem.

 Josef Jan Kovář – Jožka

Realizační tým EAH 2008:

Organizátor: 24. PH Brno
Hlavní velitel: Přemysl Kavalec – Přemek
Programoví: Přemysl Kavalec – Přemek, Simona Kavalcová – Simka
Hospodář: Přemysl Kavalec – Přemek
Zdravotník: Přemysl Kavalec – Přemek
Rodilý mluvčí: Tim Shetler
Vedoucí: Josef Jan Kovář – Jožka, Lada Suchomelová, Marian Rusič, Petra Pivničková, Matyáš Hájek
Kuchařka: Simona Kavalcová – Simka
Zvláštní úkoly: Andrija Buličić, Daniel Sedláček.

Děkujeme!