Druhá letošní víkendovka proběhla během velikonoc na naší základně.

Víkendovka „Jarní sázení na základně“: 18. – 22. 4. 2019

Letošní velikonoční víkendovka se nesla v duchu tradičních velikonoc, na kterých jsme si prošli všechny čtyři oblasti působnosti RR.
Duchovním tématem bylo připomenutí si pesachu od překročení dveří pokryté krví beránka Andělem smrti, až po vyjití z Egypta, v našem případě z moci hříchu a otroctví díky krví beránka. Již je dokonáno a nemůže to být změněno. Ježíš je tím zaslíbeným obětním beránkem, který zemřel za naše hříchy, a proto máme plnu jistotu pro den soudu, neboť jaký je On (čistý a svatý), takový jsme i my v tomto světě. Proto se můžeme radovat, že jsme zapsáni v knize beránkově – v knize života.
Pro sociální oblast jsme měli v průběhu slunných dnů sportovní hry, převážně ringo, vaření pro druhé, úklid nádobí a pokojů pro druhé kamarády. Jako tělesné aktivity byly kromě ranních rozcviček převážně práce na zahrádce, sázení stromů, řezání dřeva..
V rámci sociálního zaměření jsme měli na celé odpoledne mentora v oblasti chovu včel Ing. Waldsbergera, který nás zasvěcoval do spořádaného života obětavých včel, které dávají přednost včelstvu a jeho existenci před vlastním životem. Dále jsme vyráběli rámečky a učili se dávat nástavec pro stávající roj.
Souběžně s víkendovou akci probíhala paralelně brigáda na základně, kde dobrovolníci z řad našeho sboru a přátelé pomohli s přípravou a opravou věcí na základně. Velký dík patří Iljovi, který opravil se Sváťou, nebo spíše postavil zbrusu nové čtyři komíny. Velké díky patří i Danovi, Mihorovi a Růžovi, kteří provedli z brusu nové schodiště k dámským WC. V neposlední řadě i Pavkovi se Štěpánem za tvrdou práci likvidace školních lavic.
Letošní prodloužení velikonoční víkendovka vyšla jako velmi zdařilá akce, při které nám přálo krásné slunné počasí. Chvála Bohu za Jeho milost a vedoucím za čas, který obětovali svůj volný čas a věnovali jej dětem.

Přemysl Kavalec – Přemek

Organizační tým akce

Velitel akce: Přemysl Kavalec – Přemek
Vedoucí: Svatopluk Kouřil – Svaťa,
Marie Kandelová – Mája