Dotek z nebe 2015

Poslední víkend v listopadu roku 2015 pořádala křesťanská církev Slovo života, přesněji její brněnský sbor, mezinárodní konferenci „Dotek z nebe“. K realizaci této významné akce byli přizváni i dospělí vedoucí 24. Přední hlídky Royal Rangers, kteří se v plném počtu čtyř osob zapojili do zajištění zdravotnické asistence a zdravotního dozoru v průběhu konference.

Konference Slova života: 27. – 29. 11. 2015 Brno

Konfa-SZ-2015

První den konference, v pátek 27. listopadu, se od 18 hodin konalo shromáždění s kázáním Joakima Lundqvista, pastora církve Slovo života ve švédském městě Uppsala. Zdravotnickou službu v průběhu večera zajišťovali Přemek a Simka Kavalcovi.

V sobotu 28. listopadu, tedy v druhý den konference, proběhlo nejprve od 9:30 ranní shromáždění, kde opět kázal Joakim Lunqvist. Odpoledne program pokračoval od 15 hodin, kdy měl hlavní slovo senior pastor Slova života v ČR, Michal Vaněk. Na večerním shromáždění od 19 hodin potom sloužil dr. Anders Gerdmar ze Švédska, prezident Scandinavian School of Theology. Zdravotnickou službu zajišťovala po celý den dvojice lékařů z Fakultní nemocnice Brno. Na souběžné dětské konferenci pak dopoledne přednášel Jožka Kovář o Svaté zemi, kterou spolu s manželkou navštívili letos na jaře.

Vyvrcholení programu konference přinesl třetí a poslední den, tedy neděle 29. listopadu. Od 10:00 probíhalo nedělní shromáždění, jehož součástí bylo i slavnostní vyřazení absolventů teologického semináře. Kázal opět Anders Gerdmar. Konference byla ukončena koncertem slovenské skupiny Tretí deň, kterou vede Miro Tóth a jenž začínal v 15 hodin. Zdravotnickou službu v neděli zajišťovali Lenka a Jožka Kovářovi.

Za Royal Rangers můžeme závěrem konstatovat, že pro nás byla skutečná čest sloužit v roli zdravotníků na nejvýznamnější akci brněnského Slova života. Právě tato křesťanská církev náš oddíl dlouhodobě finančně podporuje v oblasti vzdělávání, jejíž pevnou součástí je rovněž zdravotnický výcvik. Proto jsme rádi, že jsme mohli své znalosti a zkušenosti uplatnit na této akci a přispět tak malinkým dílem k jejímu zdaru. A děkujeme Bohu, že jsme v průběhu konference nemuseli v rolích zdravotníků zasahovat.

Josef Jan Kovář – Jožka

Více informací o konferenci zde (externí odkaz).