První akcí 24. Přední hlídky Royal Rangers v letošním roce byla výprava do města Třešť na Vysočině, kde se po více než dvě století udržuje stále živá tradice vyřezávání betlémů a jejich každoroční stavění v domácnostech řezbářů-betlémářů. Kromě návštěv betlémů měla účastníky výletu čekat také vycházka kolem malebných třešťských rybníků jižně od města, kde vedoucí plánovali vytvořit prostor i pro několik her.

Betlémskou cestou Třešť: sobota 27. ledna 2018

Jedním z hesel vedoucích Royal Rangers je „my máme plán, ale plán nemá nás“. Připomněli jsme si to znovu těsně před třešťskou akcí, když den před plánovaným termínem náhle onemocněla hlavní velitelka akce Simka Kavalcová. Rázem jsme tak byli nejen bez velitelky, ale také bez jednoho z řidičů osobních aut, což vážně komplikovalo přepravu účastníků do Třeště a zpět. Vrchní velení tedy převzal Simčin manžel Přemek a záchrana v oblasti dopravy nesla jméno Štěpán Studénka, bývalý člen Čtyřiadvacítky, jenž dal operativně k dispozici sám sebe i svůj osobní vůz. Na poslední chvíli se k výpravě připojili také Jožka a Lenka Kovářovi se svými dětmi, kteří v tu dobu naopak ze spárů nemocí čerstvě vyvázli.

Cesta tam…

V sobotu před devátou ráno zaburácel motor Kovářovic auta před prostorami církve Slovo života na Nových Sadech, kde měl proběhnout sraz účastníků akce. S potěšením jsme kvitovali přítomnost Přemkova i Štěpánova vozu, podstatně menší nadšení v nás však vyvolala zpráva, že jeden z rodičů má třičtvrtěhodinové zpoždění. Již nyní tak bylo jasné, že program v Třešti budeme muset zredukovat. Zatímco Přemek i Štěpán čekali na opozdilce, Jožka s rodinou vyrazil do Třeště jako předvoj. Cesta po dálnici na Jihlavu proběhla bez větších problémů: hustou mlhu vyřešilo zapnutí mlhových světel a snížení rychlosti, hlad nejmladšího účastníka akce potom pauza na kojení u McDonald’s na 145. kilometru. V Třešti nás čekalo velké překvapení. Jožkovi zavolala Zuzka Hradecká, kdysi Lazarová, bývalá dlouholetá vedoucí Čtyřiadvacítky, která si v oddílových análech vysloužila nehynoucí slávu i jako zdravotnice. Ukázalo se, že po svatbě se Zuzka přestěhovala právě na Třešťsko. A zanedlouho po telefonátu se objevila v Třešti i se svou malou dcerkou.

Z třeštivých dějin Třeště

Třešť se stala městem až v roce 1901, ale její historie je podstatně starší. Z hlubin středověku se do dnešních dnů dochoval kostel sv. Martina, jehož románské základy prozrazují osídlení zdejší prastaré křižovatky dávných cest hluboko před první písemnou zmínkou v roce 1349. Na přelomu 15. a 16. století byl tento kostel katolíkům zabaven husity. Druhý z třešťských kostelů, sv. Kateřiny Sienské, postavili původně místní protestanté v 16. století a byl jim (stejně jako sv. Martin) zabaven katolíky po bitvě na Bílé Hoře. Třetí z třešťských svatostánků, židovská synagoga, je zajímavá svým podloubím se sloupy, protože podobný architektonický prvek nemá žádná další synagoga v českých zemích. Dnes je tato stavba v majetku husitů a slouží zčásti jako modlitebna, zčásti jako muzeum. Nejstarší historie Třeště sice zůstává zahalena tajemstvím, ale zato je dobře známo, že za posledních sto let prošlo zdejší obyvatelstvo několikrát krvavou lázní. V pekle evropských front 1. světové války vyhasly životy 129 třešťských mužů. Za 2. světové války, v roce 1942, zavraždili nacisté 98 židovských obyvatel Třeště a okolí, mužů, žen i dětí, čímž tragicky skončily několikasetleté dějiny zdejší židovské obce. Toto masové vyvražďování Židů nacisty si svět připomíná právě 27. ledna. Další tři desítky Třešťanů se domů nevrátily z nacistických koncentračních táborů nebo z tzv. totálního nasazení. A v samém závěru války, kdy v Třešti propuklo povstání proti Němcům (žel předčasně), našlo svou smrt z rukou příslušníků gestapa a SS celkem 56 obyvatel Třeště a okolí. Díky Bohu, že my dnes máme mír. V minulosti to rozhodně nebyla samozřejmost.

Putování po betlémech

V současnosti je Třešť známá hlavně kvůli svým betlémům, a to byl také důvod, proč jsme se tam vypravili i my. Každý rok na Vánoce se totiž v Třešti otevírá tzv. Betlémská cesta, která sestává z více než dvaceti zastavení (letos jich je 24) po různých veřejných i soukromých nemovitostech. Na každé zastávce je k vidění některý ze zdejších proslulých dřevěných betlémů. My si z nich stihli prohlédnout sotva polovinu, celkem devět, a to díky značnému zdržení ještě z Brna. Na předposledním našem zastavení, u betléma rodiny Novotných na Fritzlově ulici, jsme dokonce potkali i celebritu, moderátorku Českého rozhlasu a řádovou sestru Angeliku Pintířovou z Prahy, která proslula mj. službou v nápravných zařízeních pro mladistvé a na Betlémskou cestu se do Třeště vypravila právě se skupinkou svých svěřenců. Naše putování jsme pak ukončili v třešťském zámku, dnes přestavěném na hotel, kde jsme kromě betléma obdivovali třebas i rytířské brnění na zdi.

… a zase zpátky

Celkově se nám výlet do Třeště velice líbil, takže zpět domů jsme odjížděli spokojení a pohráváme si s myšlenkou se tam vrátit znovu. Jednak proto, že jsme neviděli slibované třešťské rybníky, ale také z toho důvodu, že Zuzka Hradecká se ukázala být opravdu dobrou průvodkyní. Děkujeme Bohu za bezpečnou cestu tam a zase zpátky i za dobře strávený společný čas. Start do nového roku se tak v rámci Čtyřiadvacítky rozhodně povedl.

Josef Jan Kovář – Jožka

Organizační tým výletu

Velitel akce: Přemysl Kavalec – Přemek;
Programové vedoucí: Simona Kavalcová – Simka (nemohla jet), Zuzana Hradecká – Zuzka;
Vedoucí: Josef Jan Kovář – Jožka (18. PH), Lenka Kovářová (18.PH);
Technická spolupráce: Štěpán Studénka.

Další informace

Fotogalerie z akce se připravuje.