Naše 24. Přední hlídka Royal Rangers je od roku 2008 zapojena do projektu adopcí na dálku prostřednictvím Nadačního fondu Nehemia v etiopském městě Kofele.

Nadační fond Nehemia podporuje 200 dětí v Kofele od září 2006. Záměrem projektu je dát chudým dětem možnost vzdělání, a tím i lepší perspektivu do života. V Etiopii je školní docházka zpoplatněna, a tudíž pro děti ze sociálně slabých rodin nedosažitelná. V dané oblasti, chudé i na etiopské poměry, dominuje muslimské obyvatelstvo, které má většinu asi 95%. Ve městě Kofele žije přes 13 000 obyvatel. Z celkového počtu dětí má možnost školní docházky pouze 40%. Měsíční náklady na jedno dítě jsou cca 500,- Kč. V částce je zahrnuto vzdělání, ošacení, lékařská péče a strava. V posledních letech je součástí projektu také podpora drobného podnikání rodičů adoptovaných dětí s cílem zvýšení jejich ekonomické soběstačnosti.

Bližší informace k projektu Kofele zde (externí odkaz).

 

Informace z Kofele publikované NF Nehemia

Nehemia_new

 

Z článku „Pomáhat má smysl!“

Po ranní dávce etiopské kávy vyrážíme s vysokou hladinou kofeinu v krvi směr Kofele. Po cca 30minutové jízdě dorážíme na místo. Stejně jako v Jimmě nás vítá dav radostných dětí s květinami…

Společný oběd a pracovní setkání s vedoucími projektu se nesly v duchu přátelské atmosféry. Měli jsme možnost znovu diskutovat o rozvoji spolupráce. Společně jsme došli k závěru, že nejefektivnější způsob, jak pomoci i rodinám v projektu, je pomoci jim založit malý obchod, kavárnu či pekárnu. To se v minulosti osvědčilo jako účinný působ, jak zvýšit životní úroveň těchto potřebných. Závěrem dne jsem navštívili několik místních, kteří tuto možnost využili a dnes fungují zcela samostatně, aby zajistili celou svoji rodinu. Tito lidé se s námi dělili o vděčnost, že stojí na „vlastních nohách“ a jsou schopni zaopatřit své děti…

Těsně před odjezdem domů se nám naskytla příležitost potkat dva mladé muže, kteří dnes pracují pro naši partnerskou organizaci v Etiopii. Samo o sobě to nebylo nijak výjimečné setkání, až do momentu, kdy oba začali mluvit o svém dětství. Postupně vyplynulo na povrch, že oba prošli jako děti stejným programem, jaký česká Nehemie podporuje v Jimmě a v Kofele. Oba vystudovali vysokou školu a dnes pracují v organizaci, která pomáhá potřebným napříč celou Etiopií. Mluvili o tom, že někteří jejich spolužáci jsou dnes úspěšní právníci, lékaři a piloti. Tato slova byla balzámem na moji duši. A co víc, tito dva mladí lidé jsou ženatí, mají vlastní děti a k tomu ze svého platu pravidelně kupují několika chudým dětem školní pomůcky. Pomáhat má smysl! (6. 1. 2016)

Kofele-2015-1

Z článku „Kontrolní návštěva projektu Kofele“

Po tříleté pauze jsme letos znovu mohli zamířit do Kofele, abychom zjistili aktuální stav projektu. Dva dny před příjezdem na místo určení jsme strávili v Addis Abeba s vedoucími naší partnerské organizace EMWACDO. Zde jsme měli dostatek prostoru hovořit o praktických otázkách týkajících se naší školy.
*
Náš nedělní příjezd se udál ve znamení dvouhodinového zpoždění. Přesto nás několikasethlavý dav dětí a rodičů, zjevně znavený dlouhým čekáním, vítal s nadšením, které nebralo konce. Bezprostředně po opuštění kabiny vozu jsme byli obdařeni nepřeberným množstvím květin a několika hlasitými písněmi v podání našich dětí.
*
V Kofele jsme tentokráte strávili dva dny nabité programem. Druhý den ráno jsme absolvovali několikahodinové jednání s týmem vedoucích ohledně zkvalitnění komunikace, zlepšení úrovně zpráv pro sponzory a nastavení projektového rozpočtu. Máme naději, že se nám podařilo společně nastavit funkční a ucelený systém zpětné vazby.
*
Dalším bodem programu byla návštěva několika místních rodin. První rodina bydlela v samém centru Kofele, takže když jsme vystoupili z auta, stali jsme se rázem velkou atrakcí. Během několika vteřin nás obklopil mnohočetný dav, jenž nás s velkou dávkou zvědavosti následoval, kamkoliv jsme se pohnuli. Musím říct, že to byl velmi zvláštní zážitek, který byl na každý pád silný.
*
V každé ze tří domácností, do kterých jsme zavítali, jsme chtěli zjistit, jak děti žijí a jak rodiče vzdělávání hodnotí. Náš projekt je primárně cílen na vzdělání dětí, ale v neposlední řadě i na celé rodiny. Z rozpočtu se pravidelně uvolňuje část prostředků na nákup oleje a mouky.
*
V letošním roce byla odstartována podpora „malého podnikání“. Systém funguje tak, že rodina dostane malý obnos peněz, který musí použít jako základ pro nastartování svého podnikání. V momentě, kdy je tento „podnik ziskový“, finance postupně vrací.
*
Odpoledne jsme se zúčastnili hodiny matematiky, kde nám kantor názorně předváděl systém etiopské výuky. K závěru dne se s námi sešla zástupkyně sociálního odboru města Kofele, která nám představila záměry místní radnice v sociální oblasti. 
*
Pak už následuje jen loučení s místními. Vřelá objetí a úsměvy prokládají slovy „Tánkyou“ a „Gotblessyou“. Nasedáme do letitého land cruiseru a odjíždíme směr Shasamene, kde na nás čeká skromný hostel. Byly to dva dlouhé dny, které nám odkryly projekt zase z trochu jiné perspektivy. Odjíždíme s dojmem, že tady můžeme přinášet změnu do života mnohých, kteří jsou jinak odkázáni sami na sebe… (24. 7. 2013)

Kofele-2013-2

Z článku „Kulisy světa“

V Etiopii jsme navštívili projekt Koffele, který leží v opravdu od civilizace vzdálených místech. Spousta lidí zde žije v podmínkách téměř na úrovni doby kamenné, to znamená, že nemají elektřinu a pitnou vodu, žijí v hliněných chýších, nemohou si jen tak zajít k lékaři, když jsou nemocní. Bez vnější pomoci, především křesťanských organizací, by byli v naprosto bezvýchodné situaci. Při této návštěvě jsem si uvědomil, jak strašné by bylo, kdyby byla z Afriky odstraněna vnější, sociální a humanitární pomoc. Je neuvěřitelné, jak obrovská pomoc je každoročně Africe poskytována. Na každém kroku můžete vidět nespočet různých humanitárních organizací, které povětšinou pomáhají. Jsem přesvědčen, že bez této pomoci by v mnohých místech Afriky došlo k naprostému sociálnímu a humanitárnímu kolapsu… (20. 7. 2011)

Kofele-2010-3

 Z článku „V zemi Habeš“

Čtvrtý den se česká část výpravy odpojuje a po menších komplikacích přijíždíme kolem poledne do Koffele. Po příjezdu do školy nás děti očekávaly vzorně seřazené do zástupů. Jako již tradičně jsme byli přivítáni zpěvem a květinami. Poté nás ředitel školy informoval o školních aktivitách za uplynulé období. Do projektu je zapojeno 93 chlapců a 107 dívek. 12 z těchto dětí nemá ani otce ani matku, 13 dětí nemá matku a 58 otce. Děti nadále dostávají zdravotní péči. Dvě z nich podstoupily léčbu ve vzdálenějších a kvalitnějších nemocnicích. Celkem bylo nakoupeno 2400 ks mýdel (12 ks/dítě), 400 ks šamponů (2 ks/dítě). Všech 200 dětí dostalo také svou školní uniformu, rifle, tričko, ponožky a boty. Každé dítě dostalo 12 sešitů, 12 tužek a 12 per. Dále z peněz použitých na stravu dostalo každé dítě 39 kg kukuřice, 50 kg mouky a 6 litrů oleje. A také během uplynulého roku byli vždy tři nejlepší žáci ze třídy na výletě u jezera Langano.
*
Po prohlídce areálu školy, školní zahrady, jabloňového sadu a tříd jsme byli pozváni na hudební vystoupení, které si děti připravily speciálně pro nás. Po vystoupení byly děti odměněny sladkostmi přivezenými z České republiky. Na nás čekala společná večeře s celým personálem školy. Opět jsme byli obdarováni etiopským národním krojem.
*
Z Koffele přivážíme velké díky vám všem, kdo jste přispěli na pořízení motocyklu a platu pro hlídače školy. S jedním z nich jsme se také osobně setkali. Aktuální potřebou školy je pořízení kláves pro hudební výchovu. Klávesy pořídíme jako dárek pro všechny děti z peněz, které se nasbíraly na účtu 12021, který je zřízen právě k těmto účelům.
*

V současné době vedeme jednání o zřízení menší farmy nebo zakoupení pole, kde by se pěstovala zelenina. Tyto produkty by sloužily buď přímo pro děti, nebo k prodeji a za utržené peníze by se financovalo stravování dětí. Dalším rozměrem tohoto projektu je, že by zde mohli pracovat i někteří rodiče dětí, kteří dlouhodobě nemají práci. Už nyní dostaly dvě rodiny 5 ovcí. Nadále se všichni v dané oblasti potýkají s nedostatkem čisté vody a navíc by děti potřebovaly školní knihovnu, kde by si rozšiřovaly svůj obzor… (14. 7. 2010)

Kofele-2010-4

Z článku „Kofele 2009“

Životní úroveň nás jako Evropanů v porovnání s tou etiopskou je zkrátka nesrovnatelná. Znovu jsem si mohl uvědomit, v jakém nadbytku a blahobytu v Evropě žijeme. V Etiopii si uvědomíte, že samozřejmosti jako je čistá voda, jídlo, oblečení, elektřina nejsou běžným standardem pro každého. Mnohokrát mě v průběhu cesty napadala myšlenka: “Jak je možné, že lidé ve 21. století žijí takto…” Hliněné chatrče, polonahé děti, chudoba, hlad, naprostý nedostatek.
*
Po úvodních formalitách a přivítání jsme dětem opět předali dárky přivezené z ČR v podobě sladkostí, nafukovacích balonků a drobných hraček. Ředitel školy nás před nedávnem požádal o pomoc při pořízení digitálního fotoaparátu. Jelikož ceny elektroniky v Etiopii jsou několikanásobně vyšší než u nás, přivezli jsme fotoaparát z ČR a předali jej řediteli.
*
V průběhu pobytu jsme absolvovali prohlídku celého areálu školy. Postupně jsme prošli všechny třídy. Momentálně jsou děti rozděleny do čtyř tříd po padesáti. Zaměstnanci školy nám také ukázali novou kancelář školy, kterou nedávno postavili. Součástí školního areálu je velká zahrada s dětským mobiliářem, kterou děti využívají.
*
Součástí výuky jsou i pěstitelské práce. Děti loni zasadily 15 jabloní a 15 rostlin Artemisia, kterou pak zaměstnanci zpracovávají a vyrábějí z ní lék proti malárii a leukémii. Tento lék prodávají, čímž sami získávají prostředky pro financování školy. Tato skutečnost mě doslova nadchla! Je skvělé, že pracovníci projektu se snaží i z vlastních sil získat prostředky na provoz školy. Byť to není možná mnoho, ale myslím, že skrze tuto činnost vkládají dětem do života něco velmi důležitého.
*
Ředitel projektu nás podrobně informoval o činnosti a aktivitách v projektu za uplynulé období. Byli jsme informováni o tom, že v rámci projektového rozpočtu byla sedmdesáti čtyřem dětem poskytnuta lékařská péče. V rámci hygienické výchovy bylo nakoupeno pro děti 750 kusů mýdla. Děti také pravidelně dostávají školní uniformu, která se skládá z bot, kalhot či sukní, triček a ponožek. Dětem bylo rozdáno 1500 sešitů, 1500 tužek a 1500 per.
*
V rámci potravinové pomoci bylo nakoupeno 9 000 kg kukuřičné mouky a 690 litrů rostlinného oleje. Každé dítě dostalo 60 kg mouky a 4,6 litru oleje. Pro šest sociálně slabých rodin bylo nakoupeno celkem 12 ovcí. Každá rodina dostala dvě ovce. Pro další sociálně slabou rodinu byl zakoupen včelí úl. Jednou ročně je pro děti také pořádán celodenní školní výlet autobusem. Ředitel projektu nás také informoval, že na mnohých dětech registruje v poslední době i pozitivní změnu v chování... (28. 7. 2009)

Kofele-2010-5

Z článku „Zpráva o Etiopii“

Ruth s Klausem vyřizovali všechno potřebné na úřadech a my ostatní jsme si prohlédli turisticky zajímavá místa. Zjistila jsem, že to je vlastně velmi blízko městečka Koffele, kam bych měla jet do školy, která je sponzorovaná naší českou Nehemií. Je to opravdu velmi chudá oblast, lidé tu žijí v hliněných chatrčích v pro nás nepředstavitelně nuzných podmínkách.
*
Za čtrnáct dní jsem na toto místo jela podruhé. Podařilo se mi spojit se s kontaktní osobou, manažerem projektu adopce dětí na dálku Melkamou. Nejprve jsme nakoupili dárky pro děti, i když to nebylo vůbec jednoduché, protože ve zdejších obchodech je skromný výběr. Od pracovníků školy jsme věděli, že bychom mohli koupit fotbalové míče, a také si přáli volejbalové míče a síť. Za zbytek peněz jsme koupili různý školní materiál, například nůžky, barevný papír a vodové barvy. Když jsme dorazili do školy v Koffele, zažila jsem menší šok, děti i dospělí tu na nás čekali nastoupení v řadách, děti v modrých oblečkách s kyticemi a zdravicemi, něco takového jsem vůbec nečekala. Dokonce po mně chtěli, abych něco řekla, byla jsem z toho celá pryč, že jsem na ně začala mluvit česky. V celém tomto setkání bylo cítit, jak si váží naší pomoci, jak by rádi projevili svou vděčnost. Pan ředitel nás seznámil s úspěchy i problémy školy… (3. 4. 2009)

Kofele-2009-6

Z článku „Návštěva v etiopském Koffele II“

Z rozhovoru s ředitelem projektu v etiopském Koffele Tegenem Tafessem:
Kolik vyučovacích hodin děti denně mají?
Každý den se dětí učí osm hodin. Přičemž ve státních školách jsou to pouze čtyři vyučovací hodiny.
Jaké předměty se děti učí?
Amhara a Oromigna (národní jazyky, v Etiopii je osm hlavních jazyků, celkem však 72 jazyků), angličtina, matematika, ekologie, sport, výtvarná a hudební výchova, občanská nauka, psaní, duchovní a etická výchova.
Do kolika tříd jsou děti v projektu rozděleny?
V současné době máme celkem tři třídy, ale plánujeme rozšíření. V budoucnu, pokud by se počet dětí rozšířil na sto padesát, rádi bychom měli další dvě třídy… (7. 1. 2008)

Kofele-2009-8

Z článku „Návštěva v etiopském Koffele“

Vděčnost místních za vaši pomoc byla obrovská, protože dát dítě do školy není v Etiopii tak jednoduché jako třeba u nás. Školní docházka je v Etiopii zpoplatněna. Průměrná etiopská rodina má sedm dětí. Pouze školné (nepočítaje školní pomůcky) se pro jedno dítě na měsíc pohybuje v přepočtu od 90 do 150 Kč. To je pro mnohé místní rodiny nepředstavitelný objem peněz, když uvážíme, že průměrná měsíční mzda v Etiopii je 20 USD, což je asi 430 Kč. A navíc zhruba polovina obyvatel žije pod hranicí chudoby.
*
Školní docházka je v Etiopii postavena trochu odlišně. Děti se začínají učit už od mateřské školy, tj. od tří let. V mateřské škole probíhá vyučování jako na našich základních školách. Mateřská škola je od tří do osmi let, základní škola od osmi do třinácti a od třinácti do osmnácti let navštěvují děti střední školu.
*
Součástí naší návštěvy v Koffele bylo i setkání s představiteli místní radnice zodpovědnými za vzdělávání, kde jsme diskutovali o významu „našeho“ projektu pro jejich město. Vedení města se na počátku podílelo na výběru dětí do projektu. Město dokonce věnovalo pro rozvoj projektu obrovský pozemek, který by měl být v budoucnu použit na výstavbu nových vyučovacích prostor. Naše pomoc je přijímána velmi pozitivně i ze strany vedení města a byli jsme požádáni o větší zapojení, pokud to bude v našich možnostech. Na závěr setkání jsme radním předali knihu o České republice.
*
Cílem naší cesty bylo zjistit, jak projekt funguje. Zodpovědně můžeme říct, že náš dojem z fungování projektu a z využití finančních prostředků, které do Koffele posíláme, byl velmi pozitivní. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli přidat od března 2008 do podpory dalších padesát dětí, což znamená, že již v současné době pro tyto nové děti hledáme sponzory…
 (6. 1. 2008)

Kofele-2009-7

Z článku „Děti – Etiopie“

Rádi bychom vás informovali, že jsme ve spolupráci s etiopskou organizací Ethiopia Mulu Wongel Amagnoch Church Development Organization otevřeli v Etiopii ve městě Koffele zcela nový projekt, ve kterém jsou podporovány děti z chudých rodin. Od září jsme začali podporovat celkem 50 dětí. Děti zahrnuté do programu podpory mají možnost bezplatně získávat vzdělání, lékařskou péči, ošacení a stravu… (7. 2. 2007)

Kofele-2009-9

Fotografie: Nadační fond Nehemia (fotoalba z návštěv Kofele v letech 2009, 2010, 2013 a 2015). Publikováno s laskavým svolením nadačního fondu.

Fotoalba NF Nehemia k prohlédnutí zde (externí odkaz).

Kategorie: Projekty