Nový kabát pro 112

V březnu roku 2012 se někteří dětští členové našeho oddílu zúčastnili soutěže o nové logo tísňové linky 112. Soutěž byla vyhlášena k Evropskému dni 112, který připadá na 10. února. Vzhledem k různé kvalitě návrhů jsme nejprve uspořádali interní hodnotitelské kolo, abychom do vlastní soutěže zaslali jen použitelné návrhy.

Soutěž k Evropskému dni tísňové linky 112

 

Význam linky 112 tkví v tom, že se jedná o jednotné evropské číslo tísňového volání. Lidé v nouzi se tak ve všech státech Evropské unie mohou na této lince dovolat pomoci záchranářů, aniž by museli znát čísla národních tísňových linek, které se v různých zemích většinou liší.

Česká republika se má v této oblasti čím pochlubit, protože její systém linky 112 a technologie představují evropskou špičku. To ostatně dokládá ocenění, které Hasičský záchranný sbor ČR jako příjemce linky 112 v ČR obdržel od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA). Navzdory tomu však linka 112 neměla v České republice své jednotné logo. Proto Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS Jihomoravského kraje vyhlásilo soutěž pro děti „Nový kabát pro 112“: Vymyslete a namalujte lince 112 logo.

Soutěž skončila 15. dubna 2012 a přestože naše soutěžní návrhy (Mikiho Hampla a Davida Pavlíka) neuspěly, přispěli jsme alespoň ke zdaru celé akce:

…Z došlých návrhů bylo vidět, že tísňová linka 112 má mnoho příznivců. V soutěži se sešlo téměř 300 obrázků a grafických návrhů. Přestože byla soutěž určena pro děti, aktivně se zapojovali dospělí i senioři. To nás samozřejmě těší a rozhodli jsme se proto rozšířit hodnocení i na tyto kategorie.

Dvacetičlenná porota, složená se zástupců krajských HZS, odborníků z řad hasičů, kteří mají na starosti provoz a obsluhu tísňové linky, preventivně výchovnou činnost a propagaci, měla velmi těžkou práci. Vzhledem k rozmanitosti ztvárnění loga i věku soutěžících bylo nakonec vybráno celkem deset nejlepších návrhů.

Konečné slovo v porotě měl plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel odboru operačního řízení, MV – generálního ředitelství HZS ČR, který k soutěži dodal: „Velmi mě zájem o tuto soutěž potěšil a překvapil. Je pravda, že o českém logu linky 112 již dlouho uvažujeme a tak si myslím, že z mnohých nápadů můžeme čerpat inspiraci.“

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR

Vítězné návrhy jsou ke shlédnutí na webu Hasičského záchranného sboru ČR zde.